อสุภกรรมฐาน

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2549

 

.....อสุภกรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานที่กำหนดอสุภะเป็นอารมณ์ กรรมฐานที่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่งาม

 

.....อสุภ หรือ อสุภะ หมายถึงซากศพที่อยู่ในสภาพต่างๆ เช่น ศพที่ขึ้นอืด ศพที่มีหนองไหลเยิ้ม ศพที่ขาดครึ่งตัว ศพหัวขาด แขนขาขาด ศพที่เหลือแต่กระดูก

 

.....อสุภกรรมฐาน หมายถึงการบำเพ็ญกรรมฐานโดยการพิจารณาอสุภะหรือพิจารณาร่างกายของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นของไม่งาม ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น แต่เป็นของน่าเกลียด โสโครก

 

.....อสุภกรรมฐาน เป็นเครื่องกำจัดราคะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายรักคลายยึดถือร่างกาย คลายความหลงรูปหลงสวยหลงงามลงได้

 

 Total Execution Time: 0.016993602116903 Mins