การทําบุญตักบาตรครบรอบปีแต่งงาน

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์

การทําบุญตักบาตรครบรอบปีแต่งงาน


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การทําบุญตักบาตรครบรอบปีแต่งงาน , สมาธิ , Meditation , ตักบาตร , ใส่บาตร , ทำบุญ

         การทําบุญตักบาตรครบรอบปีวันแต่งงานนี้ นิยมจัดทําพร้อมกันทั้งสามีและภรรยา คือ ไปทําบุญตักบาดรพระสงฆ์ร่วมกันเช่นเดียวกับวันแต่งงาน เพื่อเป็นการฉลองวันแต่งงาน อันจะเป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลให้มีมากขึ้น อันจะเป็นเหตุให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และเป็นเหตุให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนในการครองเรือนอีกด้วย

 

 Total Execution Time: 0.0043545524279277 Mins