คาถาป้องกันภัยสิบทิศ

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2564

คาถาป้องกันภัยสิบทิศ เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่าง ๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน

คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่าง ๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน


       บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูระพารัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

       อาคะเนย์รัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนย์รัส๎มิง พระธัมเมตัง อาคะเนย์รัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      ทักษิณรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัส๎มิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      หรดีรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัส๎มิง พระธัมเมตัง หรดีรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      ปัจจิมรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัส๎มิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      พายัพรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัส๎มิง พระธัมเมตัง พายัพรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      อุดรรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัส๎มิง พระธัมเมตัง อุดรรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      อิสานรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อิสานรัส๎มิง พระธัมเมตัง อิสานรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      อากาศรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัส๎มิง พระธัมเมตัง อากาศรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ.

      ปฐวีรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปฐวีรัส๎มิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม* รักขันตุ สุรักขันตุ. 


* ถ้าสวดให้ผู้อื่นเปลี่ยน เม เป็น เต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010539333025614 Mins