ถีนมิทธะ

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2564

6-11-64-2-b.jpg

ถีนมิทธะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง

ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งถีนมิทธะ (ความท้อแท้,ความง่วง)

ที่ยังไม่เกิดก็ดี

เป็นเหตุเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้น

แห่งถีนมิทธะที่เกิดแล้วก็ดี

เหมือนดังความไม่ยินดี (ในอธิกุศล)

ความคร้าน ความบิดกาย (ด้วยความเกียจคร้าน)

ความเมาอาหาร

และความหดหู่จิตนี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อบุคคลมีจิตหดหู่แล้ว

ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นด้วย

ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย

[ส่วนเหตุไม่ให้เกิด คือ อารัมภธาตุ (ความเพียรริเริ่ม) ,

นิกกมธาตุ (ความเพียรพยายาม) , ปรักกมธาตุ (ความเพียรบากบั่น)]

ว่าด้วยเหตุเกิดนิวรณ์ ๕ มก. เล่ม ๓๒ หน้า ๔๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019805999596914 Mins