ฐานที่ตั้งของใจ

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2565

650106_B.jpg

ฐานที่ตั้งของใจ

          ใจมีฐานที่ตั้งถาวรอยู่ที่กลางท้องหรือกลางกายของมนุษย์ เรียกว่า จุดศูนย์กลางกาย เป็นจุดที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ณ จุดนี้เป็นบริเวณที่โลกส่งแรงโน้มถ่วงมาดึงดูดร่างกายคนไว้ ทำให้ไม่มีใครลอยหลุดไปจากโลก

          การหาจุดศูนย์กลางกายในเชิงปฏิบัติก็ทำได้ไม่ยาก เพียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วลมหายใจไปสุดที่ตรงไหนตรงนั้น คือ ศูนย์กลางกาย จากการเจริญภาวนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า ศูนย์กลางกายของผู้ใดก็อยู่ตรงกลางท้องระดับเหนือสะดือสองนิ้วมือของผู้นั้น นอกจากเป็นที่อยู่ถาวรของใจแล้ว ยังเป็นที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่น ของผู้นั้นด้วย ยิ่งกว่านั้นพระเดชพระคุณท่านยังยืนยันอีกว่า ถ้านำใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายนี้ได้ ใจย่อมผ่องใส เบิกบาน เกิดบุญทันทีและเกิดในปริมาณที่มากมายมหาศาลด้วย

 

จากหนังสือ สติ สัมปชัญญะ รากฐานการศึกษาของมนุษยชาติ

เผด็จ ทตฺตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014363487561544 Mins