การฝึกสติ

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2565

650112_B.jpg

การฝึกสติ

          สติเป็นคุณธรรมจึงต้องฝึกขึ้นมาไม่สามารถรอให้เกิดขึ้นเอง เหมือนแดด ลม ฝน ที่เกิดเองตามธรรมชาติได้ การฝึกสติทำได้หลายวิธี ทุกวิธีต้องปฏิบัติให้ถูกและทำอย่างต่อเนื่องจึงได้ผล ตัวอย่างวิธีฝึกสติเบื้องต้น เช่น

๑. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นเป็นประจำ

๒. เจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำ เช้า - เย็น อย่างน้อยครั้งละ ๑๕ - ๓๐ นาที ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น กำหนดลมหายใจเข้าออก กำหนดอาการท้องพองท้องยุบ กำหนดพระพุทธรูป ดวงแก้ว ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือแม้แต่ผลไม้ที่ตนคุ้นตา เช่น ผลส้ม มะนาว ซึ่งเป็นทรงกลมและนึกได้ง่าย ไว้ที่ศูนย์กลางกาย โดยสำนึกเสมอว่าการรับประทานอาหาร การหายใจเข้าออกเป็นกรณียกิจเพื่อชีวิตตนฉันใด การประกอบอาชีพในทางที่ถูกเป็นกิจเพื่อชีวิตของตนฉันใด การเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดสติต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นประจำ ก็เป็นกรณียกิจเพื่อชีวิตตนฉันนั้น

๓. หมั่นกำหนดใจไว้กลางกายขณะทำกิจส่วนตัว เช่น ขณะตักอาหาร ขณะเคี้ยวอาหาร ขณะล้างหน้า ขณะอาบน้ำ ขณะถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ตลอดจนหมั่นกำหนดใจไว้กลางกายตลอดวันขณะทำความสะอาด และจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ซัก-ตาก-พับ-เก็บเสื้อผ้า ที่นอน หมอนมุ่ง ล้าง-เก็บ ถ้วย จาน ช้อน ชาม ปัดกวาด-เช็ด-ถู-ขัด ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ห้องนอน ห้องทำงาน ตู้เสื้อผ้า ตู้ยา เป็นต้น

*****

ไม่ว่าจะประกอบภารกิจการงานใด ๆ
สติจำเป็นต้องมีในทุกที่ทุกสถาน จะขาดไม่ได้
ถ้าขาดเมื่อใดก็ชื่อว่าประมาทเมื่อนั้น
ทั้งประมาทระยะสั้น คือ ประมาทขณะทำงาน
ประมาทระยะยาว คือ ประมาทข้ามภพข้ามชาติ

*****

 

จากหนังสือ สติ สัมปชัญญะ รากฐานการศึกษาของมนุษยชาติ

เผด็จ ทตฺตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042534192403158 Mins