กำเนิดโลกและมนุษยชาติ

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2565

กำเนิดโลก และ มนุษยชาติ

กำเนิดโลก และ มนุษยชาติ

      กราบเรียนพระเถรานุเถระทุกรูป เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน

      สำหรับวันนี้ หลวงพ่อมีของดีจากพระไตรปิฎกมาฝากพวกเรา คือเรื่องกำเนิดโลก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้

      เรื่องการกำเนิดของโลกนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่ศาสดาใดๆ ในโลกนี้จะไปรู้ไปเห็น เว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังไม่เห็นมีศาสดาใดๆ เลย ที่จะเข้าใจไปรู้ไปเห็นเรื่องนี้ได้อย่างตรงตามความเป็นจริง

      คือคนเรานี่ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ต่างก็มีปัญหาค้างใจอยู่ ถ้าปัญหาค้างใจเหล่านี้เขาแทงตลอดได้เมื่อไหร่ละก็ เขาจะตั้งใจละเว้นความชั่ว จะตั้งใจทำความดีเองโดยอัตโนมัติ แต่เพราะเขาไม่รู้ในสิ่งนี้ เขาก็เลยมักจะไม่พยายามที่จะละเว้นความชั่วให้ถึงที่สุด แล้วพอมีโอกาสยังจะทำความชั่วเพิ่มขึ้นเสียอีกด้วยซํ้า ในเวลาเดียวกัน ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะทำความดี เขาก็ไม่ทุ่มเททำอย่างสุดชีวิตจิตใจ แต่กลับทำอย่างเสียไม่ได้ หรือทำอย่างเผื่อเลือก คือทำเอาไว้อย่างนั้นเอง เผื่อบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์ถ้ามีจริงจะได้ขึ้นสวรรค์กับเขาบ้าง ไม่ไปตกนรกซะไม่ตั้งใจทำความดีอย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ทำไว้ให้เป็นตัวอย่าง

      เรามาดูกันชิว่า คนทั่วไปขาดความรู้เรื่องอะไร จึงไม่ทุ่มเททำความดีไม่พยายามละเว้นความชั่วกันอย่างจริงจัง

สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้
คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า
      ๑. ก่อนเกิดมาจากไหน
      ๒. จะตายเมื่อไหร่
      ๓. ตายแล้วจะไปไหน

      ดังนั้น จึงไม่มีใครเลยที่กล้าพูดยืนยันว่า ฉันพร้อมแล้วที่จะตาย ไม่มี เพราะไม่รู้ว่าวันไหนคือวันตาย เตรียมตัวเท่าไหร่ มันก็ไม่พร้อมอยู่นั้นเอง ตั้งท่าว่าคราวนั้คงตายแน่ มันก็ไม่ตาย ตั้งท่ามาหลายทีแล้วมันก็ไม่ตายซักทีนะ ก็ทำไอ้นี่ทำไอ้โน่น ไล่กันเรื่อยไป ผลสุดท้ายพอความตายมาถึง ก็เลยตายในลักษณะที่ไม่พร้อม

      เราเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ อยู่ไปถึงเมื่อไหร่จะตายก็ไม่ทราบตายแล้วไปไหน...นั่นสิ...สงสัยอยู่

      ปัญหา ๓ ข้อนี้เอง ที่ทำให้คนไม่ทุ่มเทในการทำความดีและเมื่อมีโอกาสก็กล้าทำความชั่ว
      การที่จะแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ ศาสดาต่างๆ ในโลกพยายามจะให้คำตอบ โดยเฉพาะคำตอบข้อแรกนั้นน่ะว่า ก่อนเกิดนี่มาจากไหน ถ้าตอบเมื่อไหร่ก็จะต้องเจอปัญหาอีกว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันล่ะ แล้วชายหญิงคนไหนเป็นชายหญิงคู่แรกของโลก อะไรทำนองนี้ ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วถ้าไม่ได้พลิกพระไตรปิฎกมาอย่างจริงจัง ก็จะไม่พบไม่เจอเรื่องนี้ง่าย ๆ นัก ที่ว่าโลกกำเนิดมาได้อย่างไรนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ ไม่ใช่ไม่ได้ตรัส ตรัสชัดเจน แต่ตรัสแบบตัดตอนมาให้ฟัง

 

จากหนังสือ กำเนิดโลกและมนุษยชาติ
พระเผด็จ ทตุตชีโว

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010704318682353 Mins