ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
...อ่านต่อ
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์ในยุคแรกๆ น่ะ อายุไม่ใช่พันปี ไม่ใช่หมื่นปีไม่ใช่แสนปี
...อ่านต่อ
พออวัยวะขับถ่ายปรากฎขึ้น เกิดเพศชายหญิงขึ้นมาแล้วความที่ใกล้ชิดกัน ไม่ระมัดระวัง
...อ่านต่อ
การเสื่อมของโลกได้ค่อยๆ มาอย่างนี้ ยิ่งกว่านั้น จากที่มีการดูถูกเหยืยดผิวกันนี้เอง
...อ่านต่อ
เมื่อมนุษย์ดูถูกกันมากขึ้น นานเข้านับเป็นล้านๆๆ ปี ง้วนดินหมดคุณภาพ
...อ่านต่อ
การจุติจากพรหมแล้วมาเกิดเป็นคน ตายปุ๊บเกิดปั๊บ แล้วโตทันที เป็นการเกิดแบบไม่ต้องมีพ่อมีแม่
...อ่านต่อ
โลกลุกไหม้เป็นหมอกเพลิง เป็นล้านๆๆๆปี ในที่สุดก็เย็น เมื่อเย็นแล้ว อย่างที่บอกเอาไว้
...อ่านต่อ
คราวนี้ก็มีปัญหาตามมาว่า ขณะที่ไฟไหม้โลก อะไรๆ ก็ตายหมด โลกกลายเป็นหมอกเพลิงน่ะ
...อ่านต่อ
เมื่อถึงคราวที่มีไฟบรรลัยกัลป์ไหม้ล้างโลก กว่าโลกจะเย็นลงน่ะ
...อ่านต่อ
เรามาฟังเรื่องการกำเนิดของโลก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีกว่า
...อ่านต่อ
ในศาสนาอื่น ๆ เขากล่าวถึงกำเนิดของโลกเอาไว้เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วเขามักจะบอกว่า
...อ่านต่อ
สำหรับวันนี้ หลวงพ่อมีของดีจากพระไตรปิฎกมาฝากพวกเรา คือเรื่องกำเนิดโลก ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล