ตายแล้วไปไหน เทวดาหนีไฟ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2565

ตายแล้วไปไหน เทวดาหนีไฟ

ตายแล้วไปไหน

      คราวนี้ก็มีปัญหาตามมาว่า ขณะที่ไฟไหม้โลก อะไรๆ ก็ตายหมด โลกกลายเป็นหมอกเพลิงน่ะ ถามว่าคนไปไหน สัตว์ไปไหน คำตอบก็คือ ขณะที่ไฟเริ่มจะไหม้โลกน่ะ ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บไหม้ฮือขึ้นมา มันค่อยๆ แล้ง แล้วค่อยๆ ร้อน จากแล้งแล้วค่อยร้อน จากแล้ง ค่อยคุกรุ่น นํ้าแห้งผากไปทั้งโลก แล้วจากนั้นไฟจึงจะค่อย ๆ ไหม้ขึ้นในโลกนี้ ปรากฏการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงยาว เป็นหมื่นเป็นแสนปี ชาวโลกในยุคนั้นเริ่มรู้สึกตัวว่าเรานี่ไม่รอดแน่ๆ พวกที่มีปัญญาดี มีสติดี ก็เริ่มสร้างความดีให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บางพวกตั้งใจนั่งทำสมาธิเพราะตั้งใจทำความดีอย่างนี้ พอตายลง พวกที่กำลังบุญพอสมควรก็ไปเกิดเป็นเทวดา พวกที่นั่งสมาธิด้วย ทำบุญไปด้วยมีบุญมากกว่าเขา ไปเกิดเป็นพรหม ตายแล้วกายเนื้อก็ไปเผาที่ป่าช้า กายละเอียดไปเกิดเป็นเทวดา ไปเป็นพรหม ส่วนพวกที่ทำบาป โลกจะคุกรุ่น จะร้อนจะแล้งยังไง ไม่สนใจ เอาแต่กินเหล้าเมายาของมันเรื่อยไป ละโลกตกนรกตูมไป เสียท่าเลย ลงไปเป็นสัตว์นรกซะแล้ว กลับเนื้อกลับตัวไม่ทันแล้ว

ก็เป็นอย่างนั้น แบ่งเป็น ๒ พวก คือ
-พวกหนึ่ง ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดา เป็นพรหม
-พวกที่สอง ลงนรกไป

 


เทวดาหนีไฟ

       พอไฟบรรลัยกัลป็ล้างโลก เพราะว่าธาตุในโลกวิปริตเนื่องจากคนจิตใจวิปริต ทำให้มลภาวะเกิดขึ้นในโลกมาก เมื่อโลกไหม้เป็นหมอกเพลิงแล้ว พวกที่ทำบุญไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นพรหมแล้ว พวกที่บาปลงนรกกันไปแล้ว พวกที่ไปเป็นเทวดารู้ตัวอีกเหมือนกันว่ากำลังบุญยังไม,พอ ไปเป็นเทวดาแล้วไปนั่งสมาธิต่อ ล้าเป็นเมื่อก่อนนี้ โลกยังเย็นๆ อยู่ พอเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้ว ไม่เอาอะไรอีกแล้ว เอาแต่เที่ยวๆเล่นๆ ขึ้เกียจอย่างกับคนอีกเหมือนกัน แต่พอเห็นว่าโลกไหม้แน่คราวนี้ จะเป็นหมอกเพลิงแน่ ตาหูเหลือก นั่งสมาธิกันรีบทำฌานให้เกิดขึ้น ถึงคราวจุติจากเทวดา คือตายแบบเทวดาก็ไปเกิดเป็นพรหม เป็นไปอย่างนั้น นี่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ฝ่ายดีก็ถีบตัวเองขึ้นไป ปฏิวัติตัวเองขึ้นไป จนกระนั่งไปเป็นพรหมจนได้แหละ ฝ่ายบาปก็ดิ้นรนตกนรกกันไปจนได้อีกเหมือนกัน
         เมื่อถึงคราวที่โลกไหม้เต็มที่แล้ว บนโลกมนุษย์นี้จึงไม่มีอะไรเหลือหรอ ลุกเป็นหมอกเพลิงหมด แม้สวรรค์ชั้นต่างๆก็ไหม้ ไหม้จนหมด สวรรค์ชั้นต่ำ ๆ ไหม้ก็ไหม้ไป พวกพรหมอยู่ในชั้นที่สูงเกินกว่าไฟจะไหม้ ก็รอดตัว
       ส่วนพวกที่ตกนรกอยู่ พอถึงเวลาเข้า ขณะที่ไฟกำลังไหม้โลกจนกระทั่งเป็นหมอกเพลิง แรงบาปของเจ้าพวกสัตว์นรกจะดึงดูดเอาสัตว์นรกไปติดอยู่กับโลกอื่นๆ จักรวาลอื่นๆ ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานในโลกในจักรวาลนั้น ๆ ตามภาวะกรรมของมัน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011324485143026 Mins