กำเนิดโลก ในทัศนะของศาสนาต่าง ๆ

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2565

กำเนิดโลก ในทัศนะของศาสนาต่าง ๆ

กำเนิดโลก
ในทัศนะของศาสนาต่าง ๆ

      ในศาสนาอื่น ๆ เขากล่าวถึงกำเนิดของโลกเอาไว้เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วเขามักจะบอกว่า การเกิดของโลกนั้นมีผู้วิเศษเป็นผู้สร้าง ยกให้ผู้วิเศษรู้แล้วรู้รอดไป เช่น
      ศาสนาพราหมณ์บอกว่า พระพรหมเป็นผู้สร้าง สร้างทั้งมนุษย์ สร้างทั้งโลก คงสร้างแก้เหงา
      ศาสนาคริสต์บอกว่า พระยะโฮวา เป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์ ให้มนุษย์มาเป็นผู้รับใช้พูดง่ายๆ หาคนเอาไว้ใช้
      ศาสนาอิสลาม เขาก็บอกว่า พระเจ้าของเขา คือ พระอัลเลาะห์ เป็นผู้สร้าง
      ตกลงสามศาสนานี้ไม่ลงกัน คือหนึ่งว่าพระพรหม สองว่าพระยะโฮวา สามว่าพระอัลเลาะห์ เลยไม่รู้ใครกันแน่เป็นผู้สร้าง ถึงจะรู้ว่าเป็นใครก็จะเจอปัญหาต่อไปอีก
      สมมติทั้งสามทำนน่ะเป็นคนๆ เดียวกัน ก็จะเจอปัญหาต่อไปอีกว่า แล้วใครล่ะเป็นคนสร้างผู้วิเศษเหล่านั้นขึ้นเพื่อให้มาสร้างโลก ตอบไม่ได้

       บอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก แล้วใครสร้างพระพรหมตอบไม่ได้ พระยะโฮวาสร้างโลก แล้วใครสร้างพระยะโฮวาตอบไม่ได้ พระอัลเลาะห์ สร้างโลก แล้วใครสร้างพระอัลเลาะห์ตอบไม่ได้
       เพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องการสร้างโลกที่ศาสนาต่าง ๆ กล่าวเอาไว้ในสายตาของชาวพุทธแล้ว เหตุผลฟังไม่ขึ้น ผิดถูกยังไงเราจะไม่วิจารณ์
       แล้วก็มีเรื่องที่น่าคิดอยู่อีกประการหนึ่ง คือคนที่จะบอกว่าใครสร้างโลกได้น่ะ ก็แสดงว่าคนๆ นั้นจะต้องเกิดก่อนโลก ถ้าเขาเกิดก่อนโลก เขาอยู่ตรงไหน ... ก็ตอบไม่ได้อีก

 

จากหนังสือ กำเนิดโลกและมนุษยชาติ
พระเผด็จ ทตุตชีโว

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.21212328275045 Mins