หอมกลิ่นดิน ง้วนดิน บัวพยากรณ์

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2565

หอมกลิ่นดิน ง้วนดิน

หอมกลิ่นดิน

      เมื่อถึงคราวที่มีไฟบรรลัยกัลป์ไหม้ล้างโลก กว่าโลกจะเย็นลงน่ะ ไม่ใช่แค่วันสองวัน คืนสองคืน ปีสองปีหรอกนะแต่ไหม้อยู่เป็นล้านๆๆๆ ปีไหม้กันนานขนาดนั้นแล้ว เพราะไหม้กันนานนั้นเอง พอโลกเย็นลงกลายเป็นแผ่นดินแผ่นน้ำขึ้นมาแล้ว สิ่งที่เราพอจะคาดเดาได้ก็คือ แผ่นดินทั้งหมดนี้สะอาด ไม่มีมลภาวะ ไม่มีไอของเหม็น ๆ ไม่มีไอสารพิษอะไรอย่างที่เป็นอย่างปัจจุบัน เพราะว่าของเหม็นก็ตาม สารพิษก็ตาม ระยะที่เป็นหมอกเพลิงน่ะ ถูกไหม้ไปเตียนเลย แม้แต่พื้นโลกที่เป็นแผ่นดินนี้ เมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆ จะหอม กลิ่นสะอาดขนาดไหนก็ขอให้พวกเราลองไปดมอิฐที่เผาออกจากเตาใหม่ๆ ก็แล้วกัน หรือหม้อดินที่เผาออกมาจากเตาใหม่ๆทั้งหม้อดิน ทั้งอิฐที่เขาเผา หรือโอ่งที่เขาเผาใหม่ๆ นี่นะ เขาใช้เวลาเผาอยู่ประมาณสี่ห้าวัน อย่างมากไม่เกินเจ็ดวัน ก็ได้อิฐดีๆ ออกมาใช้ มีกลิ่นหอม ขนาดเจ็ดวันที่ไฟเผาเอาไว้ อิฐโอ่ง หรือพวกเซรามิคต่างๆ กระเบื้องต่างๆ ก็ยังมีกลิ่นหอมขึ้นมาได้ แต่โลกนี่ไหม้เป็นล้านๆ ปีน่ะ ทำไมจะไม่หอมล่ะนอกจากหอมแล้วยังมีปรากฎการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นด้วย คือ

ง้วนดิน

       ง้วนดินที่เกิดขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีลักษณะเหมือนอย่างกับเราเอานมสดไปต้ม ต้มเสร็จแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ แล้วมันก็จะเป็นฝ้าข้างหน้าสีเหลืองๆ ใครไม่เคยต้มนมก็นึกเปรียบเทียบเอากับฟองเต้าหู้ก็ได้ ลักษณะคล้ายๆ กันเป็นแผ่นหนาๆ เกิดขึ้น มีคุณค่าทางอาหารมาก แผ่นนั้นเรียกว่า ง้วนสิน มีรสหวาน นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาตามผืนแผ่นดิน หลังจากโลกไหม้ติดต่อกันมาเป็นล้านๆๆ ปี

บัวพยากรณ์

บัวพยากรณ์

      นอกจากนั้นยังได้มีพืชชนิดแรกเกิดขึ้นมา พืชชนิดนั้นคือ บ้ว เป็นพืชชนิดแรกในโลก แล้วก็แปลก ถ้ายุคไหนจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกนี้หนึ่งพระองค์ อำนาจบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็บันดาลให้บัวมีดอกผุดขึ้นมาดอกหนึ่ง ถ้าบังเกิดสองพระองค์ ก็มีบัวสองดอกแต่อย่างไรก็ตาม ดอกบัวจะมีอย่างมากผุดขึ้นมาไม่เกินห้าดอกเพราะในแต่ละกัป คือ ตั้งแต่โลกเย็นลงเป็นโลกให้เราได้อยู่จนกระทั่งย้อนกลับไปเป็นหมอกเพลิงอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่ากัปหนึ่งนั้น ในแต่ละกัปจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างมากไม่เกินห้าพระองค์ ซึ่งปรากฏว่าในบางกัปไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกนี้เลย เพราะฉะนั้น บัวก็ไม่มีดอกบัว เขาเรียกว่า สูญญกัป สูญญกัปนั้น ล้าหากใครมาบังเกิดในยุคนั้นแล้ว นับว่าเสี่ยงมากต่อการตกนรก เพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้ทางถูกให้ ก็จะกลับไปทำความชั่ว แล้วก็พากันตกนรกไป

ปรากฏการณ์ต่างๆ ตามธรรมชาติที่วำนี้ตั้งแต่
      ๑. แผ่นดินนี้หอมมาก
     ๒. มีง้วนดินเกิดขึ้น
     ๓. มีพืชชนิดแรกคือ บัวเกิดขึ้น
     ของสามอย่างนี้เกิดชันตามธรรมชาติ หลังจากธาตุต่าง ๆได้รวมตัวกันได้สัดส่วนแล้ว เป็นอย่างนี้ ไม่ได้มีเทวดา ไม่ได้มีพระพรหม หรือใครที่ไหนมาสร้างไว้ แต่ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้น เหมือนอย่างเราเอากรวด เอาหิน เอาดิน เอาทรายเอาน้ำ เอาซีเมนต์มาผสมกันเข้า แล้วมันก็จับก้อนกันเป็นคอนกรีตน่ะ ถามว่าคอนกรีตน่ะพระพรหมสร้างใช่ไหม ไม่ใช่พระอัลเลาะห์สร้างหรือ ก็เปล่า พระยะโฮวาล่ะ พระองค์ก็ไม่ได้สร้าง งั้นเทวดาสร้างใช่ไหม ไม่ใช่ แต่เพราะธาตุรวมกันถูกส่วน มันก็เป็นของมันอย่างนั้น ไม่ต้องให้ใครมาสร้าง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0092728853225708 Mins