กิจของผู้กล้า

วันที่ 24 มีค. พ.ศ.2546

 

 

แท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิต
บางครั้ง ก็ต้องกล้าหาญทำกิจที่ผู้กล้าจะพึงทำ
(เมื่อยังเสียดายชีวิต ก็ไม่ควรหาญกล้าทำกิจที่ผู้กล้าเขาทำกัน)

 

ขุรัปปชาดก ขุ.ชา ๒๗/๓๙๖

 Total Execution Time: 0.0011374155680339 Mins