ร้อนเขาเย็นเรา ไม่ทำ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2553

sp530918.jpg

ปรทุกฺขูปธาเนน โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ
เวรสํสคฺคสํสฏฺโฐ เวรา โส น ปริมุจฺจติ ฯ

ผู้ใดต้องการสุขเพื่อตน ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น
ผู้นั้นชื่อว่า พัวพันไปด้วยเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร

(ขุ.ธ. ๒๕/๕๓)

 

ความสุข.. เป็นสิ่งดี แต่สุขเราทุกข์เขา.. ไม่ดี

อย่าแสวงหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ตรมของผู้อื่น

อย่าเอาตัวรอดด้วยการทำให้ผู้อื่นไม่รอด

 

เห็นใจผู้อื่นบ้าง รู้หัวอกผู้อื่นบ้าง สนใจความรู้สึกผู้อื่นบ้าง

เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง ดูผลข้างเคียงสิ่งที่เราทำไปบ้าง

ผลแห่งความสบายชั่วคราวของเรา

อาจนำความทุกข์แสนสาหัสไปให้ใครต่อใครก็ได้

 

อย่าเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว เพราะจะ “ได้ไม่นาน”

และการเบียดเบียนเป็นเวรอย่างยิ่ง การพัวพันกับเวรย่อมไมสนุกเลย

 

แผ่ความสุขให้ผู้อื่นบ้าง  แบ่งปันความอาทรให้ผู้อื่นบ้าง

เจือจานน้ำใจให้ผู้อื่นบ้าง  คิดดูสักนิด เพ่งพิศก่อนทำ

 

  • ร้อนเขาร้อนเรา ไม่ทำ

ร้อนเขาเย็นเรา ไม่ทำ

เย็นเขาร้อนเรา ไม่ทำ

เย็นเขาเย็นเรา  จึงทำ

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020610050360362 Mins