เกาะแห่งความดี

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2553

sp530917.jpg

อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน สญฺญเมน ทเมน จ
ทีปํ กยิราถ เมธาวี ยํ โอโฆ นาภีกีรติ ฯ

คนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้
ด้วยความหมั่น ความไม่ประมาท
ความสำรวม และความข่มใจ

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘)

 

น้ำท่วมเดินทางไม่สะดวก

อาหารการกินไม่ดี มีภยันตรายมากมาย

เกิดความสูญเสียต่างๆ นานา

กิเลสท่วม น่ากลัวมากกว่านั้น

ฆ่าคนข้ามภพ ทำลายข้ามชาติ

หากไม่สกัดกั้น ทุกข์มหันต์จะเกิดขึ้น

 

จะสกัดกั้นด้วยอะไร

ด้วยความหมั่น เพียรละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

ด้วยความไม่ประมาท

คิดถึงโทษของความชั่ว คุณของความดี

ทำทุกนาทีให้มีแต่บุญ

ด้วยความสำรวม สำรวมกาย วาจา ใจ ไม่หวั่นไหว

เมื่อกระทบต่อรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์

ด้วยความข่มใจ หมั่นข่มใจ เมื่อเจออารมณ์ต่าง ๆ มากระทบ

และฝึกฝนใจให้เป็นสมาธิ เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน

ทำอย่างนี้ ได้ชื่อว่าสร้างเกาะแห่งความดี

ที่น้ำอะไร ๆ มาท่วมหรือทำลายไม่ได้

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย


 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00092316468556722 Mins