คำกล่าวถวายระเบียบดอกไม้

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายระเบียบดอกไม้ , ถวายดอกไม้ , ศาสนพิธี , วัดพระธรรมกาย , สวดมนต์
 

คำกล่าวถวายระเบียบดอกไม้
อิมานิ มะยัง  ภันเต, มาลาปุปผานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มาลาปุปผานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

 


คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ระเบียบดอกไม้, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ระเบียบดอกไม้, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012304862340291 Mins