สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาล

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาล

 

 


           ถ้าถามว่ารัฐบาลควรจะมอบอะไรให้แก่ประชาชน ก็คงจะได้คำตอบว่าสิ่งที่รัฐจะมอบให้ ก็คือการทำงานตามนโยบายที่รัฐได้เคยแถลงไว้ต่อรัฐสภา ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ นั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะมอบให้แก่ประชาชน ตามที่ได้เคยแถลงเป็นนโยบาย แม้รัฐจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เหมาะ สมถูกต้องที่สุดสำหรัสภาพบ้านเมืองของเราในปัจจุบันก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดรับประกันว่ารัฐจะสามารถกระทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และบางอย่างก็อาจจะยังไม่ใคร่ถูกใจประชาชนนัก เพราะฉะนั้นคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงใคร่ขอเสนอ ความคิดเห็นซึ่งรวบรวมจากการสอบถามประชาชนจำนวนหนึ่ง ที่มีความรักและห่วงใยชาติบ้านเมือง มีอยู่ 5 ประการดังนี้

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0049270470937093 Mins