ในโลกนี้มีนักพูดอยู่มากมาย หลายคนสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังได้ดี
...อ่านต่อ
จากตอนที่แล้ว ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า แม้มีปัญหาอะไร ทีมงานก็ไม่เคยรู้สึกหนักใจ สาเหตุก็เพราะว่าเรามี “ครูดี”
...อ่านต่อ
ในเรื่องของการบริหารซึ่งประกอบด้วยบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน การบริหารคนนับว่าเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากที่สุด
...อ่านต่อ
จากนโยบายของคุณยายอาจารย์ที่ว่า “คนมาวัดร้อยให้เลี้ยงได้ร้อย มาล้านให้เลี้ยงได้ล้าน” จึงทำให้เกิดโรงครัวของวัด
...อ่านต่อ
ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น การที่ใคร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้
...อ่านต่อ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือ การสร้างต้นแบบ
...อ่านต่อ
มีผู้สอบถามมาว่า อาตมาเคยดื้อกับหลวงพ่อไหม ก็ต้องขอตอบตามความสัตย์ว่า เคย และเป็นบทเรียนสำคัญ
...อ่านต่อ
จากการที่มีสาธุชนหลายท่านได้บอกว่า ได้อ่านบทความหลวงพ่อสอนอะไรแล้วยิ่ง รัก เคารพหลวงพ่อมากยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
เมื่อวานเห็นภาพงานวิสาขบูชานานาชาติที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ทำให้อาตมานึกถึงความผิดพลาดในอดีตของตนเอง
...อ่านต่อ
โดยหลักการของการบริหารแล้ว ทุกองค์กรจะมีนโยบายหลักซึ่งเป็นแนวทางในการทำงาน
...อ่านต่อ
 มีคำถามจากหลายท่านว่าทำไมวัดพระธรรมกายจึงสามารถขยายวัดสาขาในอเมริกาได้หลายแห่ง
...อ่านต่อ
เมื่อตอนยังเด็กด้วยสภาพแวดล้อมที่เห็นจนชินตาคือ สีเขียว ญาติ ๆ ผู้ชายก็เป็นทหาร
...อ่านต่อ
ด้วยมโนปณิธานในการสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมาสารพัดปัญหา สารพัดเรื่องถาโถมเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม เมื่อหวังจะให้มีการพัฒนาบุคลากรของตน
...อ่านต่อ
ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีฝ่ายบุคคลเพื่อรวบรวมข้อมูลของบุคลากร
...อ่านต่อ
ในการสร้างบารมีไม่ใช่เพียงแค่การที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเท่านั้น แต่ทุกย่างก้าว จะต้องเดินไปด้วยความระมัดระวัง
...อ่านต่อ
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
...อ่านต่อ
หากเราจำกันได้ ในสมัยหนึ่งหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านจะเทศน์ในหัวข้อ "คนดีที่โลกต้องการ" อยู่เป็นประจำ
...อ่านต่อ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีการวางแผนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนงาน แผนเงิน และแผนคน
...อ่านต่อ
จากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณบ้าง จากหลักศิลาจารึกบ้าง หรือตามใบลานบ้าง ทำให้เราสามารถสืบค้นเรื่องราวในอดีต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล