มีสาธุชนหลายท่าน ได้สอบถามอาตมาว่าทำไมพระวัดพระธรรมกาย เวลาเทศน์เวลาสอน แทบจะถอดเทปกันออกมา พูดเหมือน ๆ กัน
...อ่านต่อ
ในการทำงานขององค์กรต่าง ๆ มักจะมีปัญหาเรื่องบุคลากรเนื่องจากต้องมีการแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดสรรงานให้เป็นระบบ
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้อาศัยพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องให้พระพุทธศาสนาได้อาศัยเราบ้าง
...อ่านต่อ
การที่จะหาคนสักคนที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ว่ายากแล้ว แต่หากจะหาคนสองคนที่คิดเช่นนั้นยากยิ่งกว่า
...อ่านต่อ
ในระยะสองสามปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อทัตตชีโวจะเอาใจใส่และลงมาดูแลด้วยตนเองคือ การอบรมความดีสากล
...อ่านต่อ
มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ชาววัดพระธรรมกายมักจะพูดกันติดปากเพราะเป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดีว่า ความสำเร็จ
...อ่านต่อ
ความสำเร็จของวัดพระธรรมกายอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกและความภาคภูมิใจตรงกันว่า
...อ่านต่อ
 มีโยมที่เพิ่งมาวัดไม่กี่ครั้ง เล่าให้อาตมาฟังว่า เขารู้สึกสงสัยว่า ในขณะที่มีข่าวในทางลบกับวัดตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า บุคคลหาได้ยากในโลกนี้มีอยู่ ๒ ประเภท คือ
...อ่านต่อ
เคยมีคนสอบถามว่า ความสำเร็จของวัดพระธรรมกายเกิดจากอะไร คำตอบง่ายที่สุด คือ
...อ่านต่อ
ตั้งแต่ครั้งที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านได้พบกับคุณยาย สิ่งที่อยู่ในใจของท่านตลอดมา คือ การปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
ก่อนที่จะเข้ามาอยู่กรุงเทพ อาตมาเป็นเด็กบ้านนอกที่ทำอะไรแทบจะไม่เป็น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล