.....วันคืนที่ผ่านมา แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ที่เราเคยคิด เคยพูด เคยทำ
...อ่านต่อ
.....ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธยังมีอีกเรื่อง คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเศรษฐศาสตร์ให้กับมนุษย์กินคน
...อ่านต่อ
.....แม้ว่าทุกข์โทษบางประการจากการผิดศีล อาจเป็นสิ่งเหลือวิสัย ที่เราจะรู้เห็นได้ในชาตินี้
...อ่านต่อ
.....ท่านอนาถบิณฑิตเศรษฐีท่านนี้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ความสนิทสนม
...อ่านต่อ
.....เมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้ว จำเป็นต้องหยิบเอากามโภคีสูตรขึ้นมาพูดด้วย
...อ่านต่อ
.....เรื่องที่ทีฆชาณุขอให้พระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้
...อ่านต่อ
....ทุกข์และโทษจากการล่วงละเมิดศีล ล้วนมีความรุนแรงและน่ากลัว ความรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
.....จาคะสัมปทา หมายถึง การที่บุคคลมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน
...อ่านต่อ
.....นอกจากนั้น ศรัทธายังเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาพอตัวอีกด้วย เพราะหากไม่มีปัญญา
...อ่านต่อ
.....ในขณะที่อานิสงส์แห่งศีลนั้น พรั่งพร้อมด้วยความดีมากมาย จนมิอาจบรรยายได้หมดสิ้น
...อ่านต่อ
.....เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธที่กล่าวไปในตอนที่แล้วนั้น เอ่ยถึงเป้าหมายแห่งการทำการค้าเพียงครึ่งเดียว
...อ่านต่อ
.....จากเรื่อง "กุรุธรรม" นั้น ปรากฏชัดว่า ชาวกุรุ เป็นผู้มีความตั้งใจในการรักษาศีลอย่างดียิ่ง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล