ก็พบ ในภายหลังว่า ตรงนี้เป็นทำเลที่ถูกต้องที่สุด เหมาะจริงๆ มาโดยอำนาจบุญ เมื่อหลวงปู่ ท่านนั่งมากเข้าๆ ก็พบว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กลาง ของภพสามพอดี ท่านบอกว่า ศูนย์กลางของ พระนิพพาน ศูนย์กลางของภพสาม ศูนย์กลาง ของโลกันต์ ขึงเป็นเส้นตรงเดียวกันพอดี ผ่านตรงวัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
"ต้องฝึกให้เขารู้ให้ได้ว่าสิ่งใดคือทุกข์ของเขา แล้วฝึกให้เขาแก้ทุกข์นั้นด้วยตัวเขาเอง
...อ่านต่อ
มีแต่ข้างหลังว่า ถ้าท่านทำความไม่ดีเอาไว้เมื่อเหลียวกลับไปดูแล้วใจห่อเหี่ยว
...อ่านต่อ
...หลวงพ่อขออาราธนาคำสอน ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ ถึงวิธีที่จะละนิสัยที่ไม่ดี มาฝากพวกเรา
...อ่านต่อ
.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเอาฤดูฝนสำหรับเข้าพรรษา เพราะว่าเป็นฤดูที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง แล้วเหมาะกับการอยู่กับที่ด้วย เพราะฝนตก ไม่สะดวกต่อการไปไหนกัน
...อ่านต่อ
เราต้องฝึกเป็นผู้ที่ให้กำลังใจตัวเองก่อน ไม่ต้องรอคอยกำลังใจจากคนรอบข้างอย่างเดียว กำลังใจที่ดีที่สุดก็มาจากมหาปูชนียาจารย์ ถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ต้องรีบไปสั่งสมบุญ รักในสิ่งที่ทำอยู่ เราจะมีความสุข
...อ่านต่อ
คิดก่อนทำหมายถึงคิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกาย ส่วนคิดก่อนพูดหมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรม
...อ่านต่อ
ส่วนที่ถามว่าทำไมจึงใสเหมือนมุก ก็บอกว่าเพราะธาตุของพระองค์ถูกกลั่นบริสุทธิ์แล้วจริงๆ
...อ่านต่อ
ไม่มีใครปกครองใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละคนต้องปกครองตนเองโดยธรรม บ้านเมืองจึงสงบสุข...
...อ่านต่อ
เมื่อหมั่นพิจารณาทบทวนถึงเหตุผลทั้ง 4 ประการนี้เป็นประจำก็จะทำให้จิตใจของเราละเอียดอ่อนมีิเมตตา สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่นได้ง่ายๆ แต่การที่ใครก็ตามจะสามารถตรองตามเหตุผลทั้ง 4 ประการ
...อ่านต่อ
กว่าจะรู้บุญรู้บาป รู้เป้าหมายชีวิต ต่างก็ทำทั้งบุญทั้งบาปกันมายาวนาน ชาวโลกทำชั่วมักจะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน กินเหล้าแล้วตับแข็งมีแต่ตายกับตาย ผิดศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มันเลยกลายเป็นนิสัยไม่ดีติดตัว บาปแรงเลยเป็นผังชีวิตติดตัว
...อ่านต่อ
.....มนุษยชาตินั้น ได้ผ่านพ้นภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจมาอย่างโชกโชน
...อ่านต่อ
.....เมื่อมนุษย์ตระหนักว่า พวกตนต่างต้องดิ้นหา เก็บ ใช้ และหากไม่ระมัดระวังมักไม่
...อ่านต่อ
วันนี้เราได้มาประชุมพร้อมกัน เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาทำกิจที่สำคัญที่สุดของตัวเราเอง
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเป็นกรณียกิจ คือ กิจที่ควรทำอย่างยิ่ง เป็นกิจที่ติดตัวเรา
...อ่านต่อ
.....หัวใจพระโพธิสัตว์นั้นเป็นเช่นใด วัดกันตรงไหน พิสูจน์กันอย่างไร ดูได้จากชีวิตของพญานาคสังขปาล
...อ่านต่อ
.....ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งให้ใส่เงินลงในกลุ่มล่าง แต่มีข้อแม้ต้องคัดคนก่อน
...อ่านต่อ
....ยักษ์เป็นสัตว์โลกพวกหนึ่งที่มีอายุยืน ว่ากันว่าเป็นพันเป็นหมื่นปี แต่พ่อแม่ของยักษ์ตนนี้ก็ไม่ได้ยินจากพระกัสสปะ
...อ่านต่อ
.....แล้วถามอีกว่า บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศก
...อ่านต่อ
.....เหตุใดพระพุทธองค์จึงต้องยอมเดินไปมา ตามคำสั่งของยักษ์ถึง ๓ เที่ยว
...อ่านต่อ
.....ถามว่าทำไมพวกยักษ์จึงมีฤทธิ์อยู่ในขอบเขตจำกัด ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะบุญที่เขาทำเอาไว้มีขอบเขตจำกัด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล