วันหนึ่งหลวงพ่อธัมมชโยได้มา ปรารภกับหลวงพ่อว่า ท่านกำลังค้นอยู่ว่า...ทำอย่างไรถึงจะทำทานในชาตินี้ แล้วไม่ต้องไปทำอีกในชาติต่อๆ ไป
...อ่านต่อ
ช่วงนี้เหลืออีกสิบห้าวันจะออกพรรษา พระบางรูปจำเป็นต้องลาสิกขาไป ดังนั้นพระลูกพระหลานใครก็มาร่วมกันถวายภัตตาหารสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์ปฏิบัติตามหลวงปู่  ซึ่งพวกเราก็สามารถทำได้  ให้แก้ไขตัวเอง  เรื่องทำมาหากินทำแต่พอดีแต่นั่งสมาธิเอาจริงยิ่งกว่าการทำมาหากิน
...อ่านต่อ
"วัด" เป็นเครื่องวัดของคนเข้าวัดว่า กิเลสหรือสิ่งไม่ดีนั้นหมดไปแค่ไหน ยังเหลืออีกแค่ไหน
...อ่านต่อ
ก่อนจะรักสังคม ก่อนจะรักพระพุทธศาสนาได้ ต้องรักตัวเองก่อน ..รักตัวเอง.. ต้องเริ่มต้นจากความสะอาด และความเป็นระเบียบ
...อ่านต่อ
การกระทำใดๆไม่ว่าของใคร หากทำแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นบาปและทุกข์ลดลง
...อ่านต่อ
อะไรที่เป็นบุญให้รีบทำกันให้เต็มที่ และให้ไปตาม Man Man มาบวชกันให้เต็มแผ่นดินนะ
...อ่านต่อ
หลังงานบุญพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 32 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ หอฉันคุณยายฯ
...อ่านต่อ
บุญของเราจะได้เพิ่มขึ้น อย่าเข้าใจผิดคิดว่า ทำกันครั้งนั้นแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว “บุญ”
...อ่านต่อ
"เหตุผลใช้ได้กับเหตุผล เราไปใช้เหตุผลกับคนที่ไม่ต้องการเหตุผล"
...อ่านต่อ
มันยากมาก...แต่ตายง่าย ดังนั้นจะต้องรีบ สร้างบุญบารมีกันให้เยอะๆ
...อ่านต่อ
แม้ว่าถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรม ถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคม
...อ่านต่อ
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ ก็จะประณีตตามไปด้วย
...อ่านต่อ
ใจของชาวโลกจะได้สว่างสไวไปพร้อมๆกันเพื่อสันติสุขที่แท้จริง วันนี้ที่เรามาร่วมใจถวายโคมเพื่อเตรียมจุดในวันเพ็ญที่จะมาถึง
...อ่านต่อ
วิสัยบัณฑิต แปลว่า ผู้มีความชำนาญในการรักษาใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นปกติ
...อ่านต่อ
ชาวโลกทั้งหลายกำลังแหงนคอรอเราอยู่
...อ่านต่อ
คิดก่อนทำหมายถึง คิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกาย ส่วนคิดก่อนพูดหมายถึง คิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาหรือคำพูด และคิดก่อนคิด หมายถึงคิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระทำทางความคิด
...อ่านต่อ
มีความจำเป็นนะ ชุดขาวเป็นสัญลักษณ์ของอุบาสกอุบาสิกา เรากำลังจะสถาปนายุคถิ่นกาขาว
...อ่านต่อ
ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง ขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ
...อ่านต่อ
จะเห็นว่าความสะอาดมีคุณค่าต่อการเข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่สะอาดภายนอก แต่ต้องสะอาดเข้าไปถึง กาย วาจา ใจ
...อ่านต่อ
และด้วยคุณธรรมข้อนี้เอง ที่ไม่เคยเถียงใคร บวกกับความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ว่าหลวงพ่อจะไปที่ใดก็ตาม ก็จะมีแต่คนรักและเมตตา ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล