นที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดการประกวดสวดมนต์หมู่บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร รอบชิงชนะเลิศ
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑-๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและคณะศิษย์ฯมาร่วมบุญ ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่สมเด็จอาชญาธรรม และพระครูบาสาม และร่วมบุญกองทุนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่วัดราชฐานหลวงหัวข่วง วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐเมียนมาร์
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักร หล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาวัด "รักษ์วัด รักศีล๕ " มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติ ปลอดยาเสพติด วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าและสวดธรรมจักร ณ ธุดงคสถานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 500 รูป เพื่อทำบุญให้แผ่นดินเมืองพัทยาก่อนอำลาชีวิตราชการ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักร หล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาทานศีล ๕ แผ่เมตตาสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ,๖ ประโยค , ๓ ประโยค และพิธีมอบดวงแก้ว ทรงบาลีไวยากรณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและพิธีจุดโคมประทีป เวียนประทักษิณ เป็นพุทธบูชา
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ปีที่ 14 บวชพระแท้-ทดแทนคุณบิดามารดา
...อ่านต่อ
พิธีถวายประทีปโคมไฟแด่คณะสงฆ์ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอฉันคุณยายฯ
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ยอดรวม ๔๖๕ จบ
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ภาพพระอาทิตย์ทรงกลด ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง