อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

สืบทอดปณิธานสร้างบารมี

หลวงพ่อมีข่าวดีที่อยากจะบอกให้พวกเราได้ทราบโดยทั่วหน้ากัน วัดพระธรรมกายของเราที่ตั้งใจสร้างมานี้ ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฝึก เพื่อที่จะสร้างครูบาอาจารย์ ทั้งที่เป็นพระภิกษุและที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา เพื่ออบรมสั่งสอนการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว เพราะความมุ่งมั่นนี้ ตลอดระยะเวลาร่วม ๓๐ ปี เราจึงได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ สร้างวัดตั้งแต่เป็นท้องนาว่างเปล่า ไม่มีอะไร จนกระทั่งมีพระภิกษุเพิ่มขึ้นมาตามลำดับๆ และต่อมาก็ได้ขยายเพิ่มกว้างขึ้น จนกระทั่งมีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าไร่ พระภิกษุสามเณรแต่ละรูปก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นที่พึ่งของตัวเองด้วย และจะได้เป็นกัลยาณมิตรชี้ทางธรรมให้กับชาวโลกให้เข้าถึงธรรมกายตามไปอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นนี้ การรับผู้เข้ามาบวชจึงติดต่อกันมาตามลำดับๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีผู้เข้ามาบวชชนิดถวายชีวิตเป็นเดิมพันตามเจ้าอาวาสมากเป็นพิเศษ ตั้งแต่หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ทำเป็นตัวอย่าง เมื่อวันจะบวชท่านก็อธิษฐานว่า ชาตินี้เมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขาเด็ดขาด จะบวชสร้างบารมีตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะบวชเพื่อปราบมารประหารกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่เป็นปณิธานของท่านที่ได้ตั้งเอาไว้

หลวงพ่อและหมู่คณะที่ได้ร่วมกันบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย ก่อนจะบวชก็ตั้งสัจจอธิษฐานในทำนองเดียวกัน บวชชาตินี้ไม่ขอสึก ยอมตายกันในผ้าเหลืองนี้ จะสร้างบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่ แล้วตั้งใจทำกันอย่างที่ว่านั้นจริงๆ และจากการที่หลวงพ่อธัมมชโย การที่พระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายทำมาอย่างนี้ ผลที่ตามมาก็คือ พระภิกษุวัดพระธรรมกายแต่ละรุ่นๆ ก็ได้ตั้งมโนปณิธานตามหลวงพ่อธัมมชโย จนกระทั่งมีพระภิกษุและสามเณรจำนวนเป็นร้อยๆ ในวัดพระธรรมกายนี้ที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตกัน เป็นสิ่งที่เกิดได้ยากยิ่ง พระภิกษุสามเณรตั้งใจทำกันอย่างนี้ แม้อุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่วัดพระธรรมกายก็ทำกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการที่อุบาสกตั้งใจมาเพื่อถวายชีวิตในพระพุทธศาสนา นับเป็นสิ่งที่ยาก ซึ่งต้องบอกว่า จะถือเป็นผลงานของคุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ว่าได้ เพราะว่าตัวท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่าง แล้วท่านก็ปั้นหลวงพ่อธัมมชโย ปั้นพระแต่ละรุ่นขึ้น แล้วก็ปั้นอุบาสกอุบาสิกาเป็นรุ่นๆ อย่างที่ว่านี้ แล้วเราก็จะเสริมปณิธานของท่านต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล