วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตร ณ นครแห่งความสุข 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ


ตักบาตร ณ นครแห่งความสุข 
“ตักบาตรพระ ๑,๓๓๘ รูป ฉลองเมืองลําปาง ๑,๓๓๘ ปี”

 

พระราชจินดานายก
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลําปาง
ประธานฝ่ายสงฆ์


นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

       คณะสงฆ์จังหวัดลําปาง สมาคมรวมใจไทยลําปาง สมาคมบัณฑิตล้านนา เทศบาลตําบลลําปางหลวงสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเกาะคา และเครือข่ายพุทธบริษัทได้จัด“โครงการตักบาตรพระ ๑,๓๓๘ รูป ฉลองเมืองลําปาง ๑,๓๓๘ ปี” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

     การตักบาตรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการทําให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้สร้างมหากุศลใหญ่ติดตัวไป ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. บริเวณหน้าวัดพระธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล