วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เสียงสวดธรรมจักรเปลี่ยนชีวิตฝรั่งในต่างแดน

ลูกหลวงพ่อ
เรื่อง : พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส

 

เสียงสวดธรรมจักรเปลี่ยนชีวิตฝรั่งในต่างแดน

       ผู้คนมากมายหลายหลากเชื้อชาติต่างให้ความสนใจว่า  ชีวิตเขาจะดีขึ้นได้อย่างไร จากคําสอนในพระพุทธศาสนา หรือจะจัดการกับเรื่องราวปัญหารุมเร้าต่าง ๆ ที่วนเวียนผ่านเข้ามาในชีวิตให้ดีได้อย่างไร 

       คําถามเหล่านี้ถูกเฉลยเมื่อเสียงสวดพระสัทธรรมอันเป็นธรรมนูญแม่บทของพระพุทธศาสนากําลังดังตลอด ๒๔ น. อยู่ทั่วทุกมุมโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ท้าทายกาลเวลาว่า ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอกาลิโก คือ ไม่จํากัดด้วยกาลเวลา เป็นของจริงแท้อยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัย และทันสมัยใหม่เสมอ

        ดังเช่นการเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองของ คุณพอลลา โรบินสัน ผู้ดีอังกฤษ อายุ ๕๓ ปี ผู้ทํางานสังคมสงเคราะห์ด้านการให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาเด็กและจิตวิทยาเยาวชน เธอเล่าว่า

          “มีเด็ก ๆ และวัยรุ่นหลายคนที่กําลังประสบพบปัญหาที่มืดมิดในชีวิต บางคนมีภาวะซึมเศร้า บ้างก็มีบุคลิกวิตกกังวลอยู่ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อชีวิตและครอบครัวของเขาอย่างจริงจัง


          “ดิฉันแนะนําให้พวกเขารู้จักหลักของพระพุทธศาสนา สอนให้เขาฝึกสติและเริ่มนั่งสมาธิเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่สับสนวุ่นวายต่าง ๆ โดยสันติด้วยการพักกายผ่อนใจ ทําจิตให้โล่ง ปล่อยใจให้ว่าง และรักษาอารมณ์สบายให้อยู่กับตัวเสมอ ซึ่งผลของสมาธิทําให้เขารู้สึกมีพลัง ปลอดโปร่ง ลดภาวะเครียดได้มากและเข้าใจอารมณ์ตัวเองได้ดีในทุกสถานการณ์จนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดและรอบคอบ หรือแม้แต่ดิฉันเองก็ชอบนั่งสมาธิทุกวัน เพราะทําให้ดิฉันมีความสุข ผ่อนคลาย และพร้อมรับมือกับการทํางานและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันในทุกรูปแบบได้

         “ดิฉันเริ่มฝึกสมาธิตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ รู้สึกหลงใหลและรักการนั่งสมาธิ เพราะรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าและสําคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิต ดิฉันจึงได้เข้าวัดเพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม จนพบว่ายังมีคําสอนที่สําคัญ ๆ อีกมากที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ และดีจริง ดังเช่น การถือศีล๕การเว้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

         “มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันถามพระอาจารย์ว่า บ่อยครั้งที่เราหงุดหงิดขณะขับรถไปทํางานหรือหัวเสียตอนทํางานที่ออฟฟิศ แล้วเราจะจัดการกับอารมณ์โกรธเหล่านั้นได้อย่างไร

         “ท่านก็เมตตาแนะนําให้ดิฉันสวดมนต์ และได้ช่วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรลงบนโทรศัพท์ของดิฉัน 

          “ดิฉันได้เปิดขณะที่ขับรถไปทํางาน เปิดในครั้งที่ยุ่งกับการทํางานในออฟฟิศ แล้วสังเกตตัวเองจนพบว่า ดิฉันใจเย็นลง ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น ผ่อนคลายและยิ้มให้กับตัวเองอย่างมีความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่กดดัน จากเพียงการฟังเสียงสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ดิฉันจึงเริ่มศึกษาความหมายและความสําคัญของบทธรรมจักรจากพระอาจารย์ที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล และส่งยอดทั้งสิ้น ๑๔๒ จบ ซึ่งดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการสวดมนต์๑,๐๐๐ ล้านจบทั่วโลก


           “ที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ดิฉันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งพระสงฆ์และทุก ๆ คนที่นี่พวกเขาเป็นมิตรที่ยอดเยี่ยม ซื่อสัตย์มีคุณธรรม และเปิดกว้างต่อทุก ๆ คน ดิฉันสามารถถามทุกเรื่องราวที่สงสัยไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดจนได้รับคําตอบอย่างชัดแจ้งในทุกประเด็นจนมีความรู้และเข้าใจ แล้วสามารถนําหลักคําสอนมาใช้ได้เองและสอนคนรอบข้างต่อไปได้

          “จากบทเรียนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของดิฉัน คําสอนในพระพุทธศาสนามีผลต่อชีวิตและช่วยประคับประคองดิฉันให้เดินถูกทางมาโดยตลอดตอนนี้ดิฉันภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าที่ได้เป็นอาสาสมัครที่วัด เพราะพระพุทธศาสนาทำให้ดิฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ในทุก ๆ วัน"

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล