วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสาร “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ปทุมธานี

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย


ข่าวสาร “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ปทุมธานี

     คณะสงฆ์และองค์กรภาคีจังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนาส่งเสริมการดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขฯ - คณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนทอดกฐินแด่ ๙๕ วัด ที่เข้าร่วมโครงการ

       เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จํานวนกว่า ๒๐ องค์กร ร่วมกันจัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ ส จังหวัดปทุมธานีนิทรรศการวัดตัวอย่างและนวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีโดยมีพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการดําเนินโครงการเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนําแนวคิด ๕ ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาทางกายภาพการเรียนรู้และจิตใจ เพื่อการขยายผลแนวคิดของ ๕ ส หลักสัปปายะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน

       นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้จัดให้มี “พิธีถวายปัจจัยสมทบบุญทอดกฐินสามัคคี๙๕ วัด จังหวัดปทุมธานีประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์” โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกอีกด้วย

 

 

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

     คณะสงฆ์อําเภอคลองหลวงเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ - วัดพระธรรมกาย และ คณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับ อบต.คลองสาม และชุมชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขฯ

     เมื่อวันพุธที่๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ระหว่างวัด ชุมชน และองค์กรภาคีฯ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ริมกําแพงวัดจากประตู๔ถึงประตู๑ (ทางเข้าอุโบสถ) ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ปลูกต้นทองอุไร ให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ดูสบายตา พาสบายใจ โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอําเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายบุญเลิศ เนตรขํา ปลัดอาวุโสอําเภอคลองหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอําเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล