วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความปลื้ม ที่ได้จากการทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ๒๐๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ความปลื้ม
ที่ได้จากการทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ
๒๐๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

        ..พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจบวชหรืออุทิศตัวมาสร้างบุญในวัดแล้วน้อยมากที่อยากห่างวัดห่างหลวงพ่อห่างหมู่คณะและยอมไปอยู่ต่างประเทศหรือดินแดนห่างไกลความเจริญ เพราะทุกคนอยากอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยากนั่งสมาธิอยากศึกษาวิชชาธรรมกาย แต่เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องไปบอกชาวโลกให้รู้จักการสร้างบุญ รู้จักเป้าหมายชีวิต เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัว จึงต้องเสียสละออกไปทําหน้าที่แทนหมู่คณะ 


          หลายท่านต้องเดินทางไปทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่า...จะต้องพบเจออะไรบ้าง และต้องปรับตัวทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา วัฒนธรรม อากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด อาหารการกินที่ไม่คุ้นปาก และต้องผจญกับค่าครองชีพที่สูงมาก


            ซ้ำร้ายบางแห่งก็ยังไม่มีอะไรเลย ยังเป็นป่า เป็นเขา ต้องไปถากถางพื้นที่กันใหม่ทั้งหมดบางแห่งก็ทั้งร้อนทั้งแห้งแล้ง บางแห่งก็ปกคลุมไปด้วยหิมะ ต้องตื่นมากวาดหิมะกันทุกเช้าท่ามกลางความหนาวเหน็บ เวลาเจ็บป่วยก็ยากลําบาก

             มากไปกว่านั้น ยังต้องหาทุนสร้างวัด สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ไปพร้อม ๆ กับขยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


            ดังนั้น การที่สาธุชนทุกท่านได้มาสนับสนุนโดยการถวายปัจจัย เพื่อเป็นเงินเริ่มต้นให้แต่ละศูนย์ไปทําหน้าที่ในต่างแดนแม้แต่ละศูนย์จะได้ปัจจัยไปแห่งละเล็กละน้อย แต่เป็นเสมือนการมอบกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้รู้สึกว่า สาธุชนทุกคนไม่ได้ทอดทิ้งตัวแทนของหมู่คณะให้ลําบากเพียงลําพัง

           ดังนั้น ขอให้เราทุกคนปลื้มในบุญที่ทําไปแล้วว่า..ทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาด้วยความยากลําบากนี้ ได้กลายเป็นปัจจัยก้อนสําคัญของการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ซึ่งการทอดผ้าป่าเพื่อมอบปัจจัยต้นสมบัติแก่ ๒๐๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกที่ผ่านมานี้ถือเป็นครั้งที่ ๗ จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ

          หลวงพี่กลับมาเมืองไทยพร้อมกับความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ ว่าเราเป็นทหารแห่งกองทัพธรรมที่ได้ไปทําหน้าที่ที่หลวงพ่อท่านมอบให้ การที่ผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นได้ ก็เพราะความเมตตาของหลวงพ่อที่ท่านอยากจะให้กําลังใจลูก ๆ ในต่างแดน ซึ่งที่ผ่านมาท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งลูก ๆ เลย

        การอยู่ต่างแดนล้วนต้องใช้ปัจจัยทั้งสิ้น ช่วงแรกที่หลวงพี่ไปบุกเบิกวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล เจอโบสถ์ร้าง อยากจะเอามาสร้างวัด แต่ไม่มีปัจจัย ไม่มีเงินทุน จึงนึกอธิษฐานถึงหลวงพ่อตลอดเวลา และคิดว่าเรามาพร้อมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการปักหลักพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ดังนั้นใครก็ตามที่ได้ทําบุญต้นสมบัติจักรพรรดิไปถือว่าได้บุญมากจริง ๆ

 

พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙, ดร.
ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

      หลวงพ่อได้เมตตาตั้งผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิขึ้นเพื่อให้พระภิกษุที่ทําหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศมีความสะดวกในการทําหน้าที่เผยแผ่ จึงเป็นบุญพิเศษและเฉพาะเจาะจง เป็นบุญที่สําคัญ แม้ชีวิตของเราทุกคนจะอยู่ได้ไม่นาน แต่บุญนี้จะทําให้พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปได้อีกดังที่มีคําพูดอยู่ในใจของหลาย ๆ คนว่า แม้ชีวิตของคนเรานั้นต้องถึงซึ่งความตาย แต่พระพุทธศาสนาจะตายจากจิตใจของมนุษยชาติไปไม่ได้...

 

พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน
ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

           ผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก หลวงพี่เองได้เห็นญาติโยมร่วมบุญกันมาทุก ๆ ปี ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย และหลวงพี่ก็อดปลื้มปีติในความมีปัญญามากของญาติโยมทุก ๆ ท่านไม่ได้ว่าฉลาดในการทําบุญ คือ ทําบุญเพียงครั้งเดียวแต่มีส่วนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย และสร้างคนดีไปทั่วทั้งโลกในคราวเดียวกัน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ก็มีโอกาสมารับกองทุนนี้ด้วยในปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งหลังจากรับไปแล้ว ก็เอาไปสร้างศาสนสถาน อาคาร ปฏิบัติธรรม กุฏิพระ ที่พักรับรอง โรงครัว ห้องน้ำ และใช้ในโครงการอบรมพระภิกษุ-สามเณรซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล