วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความสุขสงบ ท่ามกลางชีวิตดิจิทัล

การเดินทางเพื่อสันติภาพโลก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ความสุขสงบ
ท่ามกลางชีวิตดิจิทัล

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ความสุขสงบ ท่ามกลางชีวิตดิจิทัล , Tele2 , กรุงริกา (Riga) ประเทศลัตเวีย (Latvia)

        ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนสมาธิและให้ความรู้เกี่ยวกับ การบำบัดพิษจากชีวิตดิจิทัล (Digital Detoxification) การเจริญสติในชีวิตประจำวัน (Mindfulness in Daily Life) และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Enhanced Creativity) ให้แก่บริษัท Tele2 ที่กรุงริกา (Riga) ประเทศลัตเวีย (Latvia) ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทผู้ให้บริการทางโทรคมนาคมชื่อดังของยุโรป และชาวลัตเวียก็เลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการสื่อสารของบริษัทนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ความสุขสงบ ท่ามกลางชีวิตดิจิทัล , Tele2 , กรุงริกา (Riga) ประเทศลัตเวีย (Latvia)

         ในการมาบรรยายของพระอาจารย์ครั้งนี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาอันเข้มข้น และในหนึ่งวันต้องบรรยายถึง ๓ รอบ มีพนักงานบริษัท Tele2 เข้าฟังมากถึง ๗๗ คน โดยพระอาจารย์ได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงธรรมชาติของใจ และปัญหาทางใจที่เกิดขึ้นเมื่อใจต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่า..ถ้าหากเราทุกคนไม่หมั่นทำความสะอาดจิตใจ ไม่แก้ไขนิสัยที่ไม่ดี และพัฒนานิสัยดี ๆ ให้เกิดขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตโดยปราศจากความสุข และมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ความสุขสงบ ท่ามกลางชีวิตดิจิทัล , Tele2 , กรุงริกา (Riga) ประเทศลัตเวีย (Latvia)

        แต่หากเราหมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของใจด้วยการเจริญสติ ทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ใจจะหยุดนิ่งจนเกิดความสงบ เกิดดวงปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องมากขึ้น และที่สำคัญการทำสมาธิจะทำให้ใจมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ และปราศจากความกลัวในผลที่จะตามมา ทำให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ความสุขสงบ ท่ามกลางชีวิตดิจิทัล , Tele2 , กรุงริกา (Riga) ประเทศลัตเวีย (Latvia)

        หลังจากพนักงานในบริษัทฟังพระอาจารย์อธิบายและได้ทำสมาธิตามที่พระอาจารย์แนะนำ หลายคนสัมผัสได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง และบอกว่า..ช่วงที่ใจปราศจากความคิดนี้ รู้สึกเหมือนร่างกายเบา เหมือนอยู่ในภาวะไร้น้ำหนัก รู้สึกเหมือนมีลมหายใจที่ละเอียดขึ้นจนเหมือนจะหยุดหายใจ อีกทั้งในช่วงที่พระอาจารย์นำแผ่เมตตา ก็รู้สึกถึงความสุขที่ขยายออกไปทุกทิศทาง

      ท่ามกลางกระแสโลกที่กำลังสับสนวุ่นวายในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟูขนาดนี้ คงจะดีไม่น้อยถ้ามนุษย์ทุกคนได้พบความสุขสงบจากการทำสมาธิเหมือนพนักงานในบริษัทแห่งนี้...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร