วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์ และกฐินสมทบเกือบพันวัด

มหากาลทาน
เรื่อง : นานา

 

 

อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์
และกฐินสมทบเกือบพันวัด

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , มหากาลทาน , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์ และกฐินสมทบเกือบพันวัด

      วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพิธีถวายกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ ๑๓ และกฐินสมทบแด่วัดกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ ปีที่ ๓ จำนวน ๙๖๒ วัด ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีพระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) เป็นประธานสงฆ์ในพิธี

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , มหากาลทาน , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์ และกฐินสมทบเกือบพันวัด

      ในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากดำริของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อเเก้ปัญหากฐินตกค้างทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , มหากาลทาน , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์ และกฐินสมทบเกือบพันวัด

        การจัดให้มีพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ในปีนี้นับเป็นปีที่ ๑๓ ที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมทำบุญกฐินสัมฤทธิ์กับเด็กดีวีสตาร์ โดยมีเด็กดีวีสตาร์เป็นหลักในการจัดงานและเป็นประธานกฐิน ถวายผ้ากฐิน ณ วัดใกล้บ้าน ใกล้โรงเรียน

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , มหากาลทาน , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์ และกฐินสมทบเกือบพันวัด

        ผลจากการทำบุญกฐินสัมฤทธิ์มาอย่างตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏว่ากฐินตกค้างในประเทศไทยลดน้อยลงมาก

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , มหากาลทาน , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , อนุโมทนาบุญกฐินสัมฤทธิ์ และกฐินสมทบเกือบพันวัด

        นอกจากกฐินสัมฤทธิ์แล้ว พุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังได้ร่วมทำบุญกฐินสมทบภายในประเทศ คือร่วมบุญกฐินกับวัดในจังหวัดปทุมธานี เเละวัดในต่างประเทศ เช่น เนปาล อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และ สปป. ลาว ซึ่งวัดต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมร่วมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยมาโดยตลอด เช่น กิจกรรมสวดธรรมจักร การจัดงานบวช การจัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World-PEC

           คณะผู้จัดทำวารสารอยู่ในบุญขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร