วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

กิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
เรื่อง : ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์
เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

      เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับองค์กรภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันจัดโครงการกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ปีที่ ๑๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒,๐๐๐ คน

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓3

๑๓ ปี กฐินสัมฤทธิ์ ทอดกฐินแล้วกว่า ๕,๗๐๐ วัด

       โครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ปัญหากฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย มุ่งหวังสร้างเยาวชนไทยให้รักพระพุทธศาสนา ฝึกความเป็นผู้นำทำความดี ร่วมกันดูแลรักษา พัฒนาวัดในชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๔๕ แห่ง จัดทอดกฐินแก่วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเด็กดี V-Star เป็นผู้นำในการทอดกฐิน จำนวน ๔๐๐ วัด รวมตลอดระยะเวลา ๑๓ ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔,๘๖๐ แห่ง จัดทอดกฐินแก่วัดทั่วประเทศ จำนวน ๕,๗๗๒ วัด

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

อบรมเสริมทักษะเรียนรู้ประเพณีทอดกฐิน

       หัวใจหลักของการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อฝึกเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจ รักและดูแลวัดในชุมชน การอบรมแบ่งออกเป็นฐานต่าง ๆ โดยมีทีมงานวิทยากร พี่เลี้ยงจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และนักศึกษาชมรมพุทธฯ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

       ฐานปฏิบัติการที่ ๑ การเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสัมฤทธิ์ เรียนรู้การพัฒนาทำความสะอาดวัดตามหลักความดีสากล การปัด กวาด เช็ด ถู ตลอดจนการเก็บงานและการเตรียมตัวก่อนไปวัด เรียนรู้เรื่องการประเคนของแด่พระภิกษุ การปฏิบัติตัวเมื่อไปวัด และการจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓.

        ฐานปฏิบัติการที่ ๒ การประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวบุญ ฝึกการทำหน้าที่พิธีกรแจ้งข่าวในชุมชน เชิญชวนคนมาร่วมงานกฐิน

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

       ฐานปฏิบัติการที่ ๓ การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ จำลองสถานการณ์ในงานทอดกฐินให้เด็ก ๆ ได้ฝึก ตั้งแต่การประชุมแบ่งฝ่ายงาน ขั้นตอนลำดับพิธีกรรมการจัดงานทอดกฐิน พิธีมอบผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ มอบผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์แก่เด็กดี V-Star

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ทั่วไทย ปีที่ ๑๓

พระครูสมุห์ธานินท์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นประธานสงฆ์มอบผ้าไตรกฐินสัมฤทธิ์ผอ.จรัญ รองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ จังหวัดสงขลา

      รู้สึกปลื้มปีติมากที่ทางวัดพระธรรมกายมีโครงการเด็กดี V-Star กฐินสัมฤทธิ์ ปี ๒๕๖๓ กระผมเล็งเห็นความสำคัญว่า เยาวชนคือส่วนสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จึงนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน ๑๐ ครั้งแล้ว โดยนำผ้ากฐินไปถวายในพื้นที่ กิจกรรมนี้ทำให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา มีความประทับใจมาก และทำให้เด็กรู้จักประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รักพระพุทธศาสนา และเข้าใจกิจกรรมของชาวพุทธ ศาสนาพุทธจะได้สืบทอดอยู่กับประเทศไทยของเราสืบไปครับ


คุณครูสง่า คงช่วย
โรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา

       หลังจากรับเป็นประธานกฐินไปแล้ว นักเรียนก็ตั้งใจจัดพุ่มกฐิน มีเวลาก็จะจัดขบวนแห่จากโรงเรียนพร้อมกับขบวนแห่ของชาวบ้าน หลังจากที่พานักเรียนเข้าวัดบ่อย ๆ ความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้น 

       อยากให้มีโครงการนี้ทุกปี อยากให้มีตลอดไป อยากให้คุณครูทุกท่านนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมนี้ แล้วสิ่งเหล่านี้จะซึมลึกเข้าไปในใจนักเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ขอชื่นชมครับ


คุณครูสุรชาติ หมวดสรทิพย์
โรงเรียนยุวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       ร่วมโครงการกฐินสัมฤทธิ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันไม่ขาดเลย ทำแล้วเห็นผลชัดเจน เด็กนักเรียนมีจิตอาสา รู้จักการให้ ทำให้เด็กมีสมาธิ ผลการเรียนจึงดีขึ้น โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ นักเรียนเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม รุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องประถม ทั้งการจัดสถานที่ พิธีกร พิธีกรรม เด็กทำเองหมดเลย เด็ก ๆ จะนำเงินที่เก็บจากค่าขนมที่ออมบุญไว้มาทำบุญ ทำให้ยอดปัจจัยแต่ละปีไม่ต่ำกว่าแสนบาท เวลาไปทำกิจกรรมที่วัด ชาวบ้านในชุมชนก็มาร่วมมือกัน อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำอย่างต่อเนื่อง นี้คือประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ที่ปฏิบัติมาช้านาน อีกทั้งนักเรียนก็จะได้รักษาประเพณีทอดกฐินต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร