วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

         สวัสดีครับ ตลอดช่วงสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน คณะทำงานในนามเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก โดยความร่วมมือของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ยังคงลงพื้นที่ขยายผลการดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” อย่างต่อเนื่อง จึงขอนำข่าวบุญสว่างมารายงานให้ผู้อ่านทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

     เริ่มต้นที่การประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง โดยการนำของพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ลงพื้นที่ดำเนินงานมอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ซึ่งประกอบด้วยนมกล่องพร้อมดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวม ๙๐๐ ชุด สนองตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขับเคลื่อนตามภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยายผลต่อไป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

        ต่อด้วยการมอบชุดอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อสถานศึกษาในชุมชน ประกอบด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ Sanitizer สำหรับฉีดทำความสะอาดมือและแบบบรรจุแกลลอน ที่กดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบชนิดโลหะและแบบแกลลอน เป็นต้น และมอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ประกอบด้วยนมกล่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์ Sanitizer สำหรับฉีดทำความสะอาดมือชนิดพกพา รวม ๕๐๐ ชุด แก่คณะครูและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ในเขตพื้นที่ ต.คลองหนึ่ง และ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ๑ (หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคลองหลวง ๒ (ประทานพร-ศุภมิตร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ๓ (ใน รร.คลองสอง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ๔ (ใน รร.วัดกล้าชอุ่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ๕ (ซอยคุณพระ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ๖ (ชุมชนประดู่แดง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ๗ (โฮมเพลส-คลองหนึ่งมุสลิม) ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี และอบอุ่นด้วยความเอื้ออารีที่มีต่อกัน อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ไปด้วยการแบ่งปัน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

        นอกจากการลงพื้นที่ดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” แล้ว คณะทำงานยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค โดยล่าสุดนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองหนึ่ง และ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๙๐ คน หลังจากเข้าอบรมตามหลักสูตร ๗๒ ชั่วโมง ณ วัดพระธรรมกาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , แม๊กกาซีน , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนพฤศจิกายน2563 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ , องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

        ในพิธียังได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และได้รับเกียรติจากคุณชวลิต ประเสริฐสุด สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมในพิธี ช่วงท้ายคณะทำงานยังได้มอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือชนิดเท้าเหยียบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เป็นสาธารณสงเคราะห์อีกด้วย

        ข่าวบุญสว่างทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า “เมื่อยามมีภัย คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งคณะทำงานจะประสานความร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ด้วยพลัง “บวร” ต่อไป โดยมุ่งหวังนำไปสู่เป้าหมาย “พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” ให้ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน พบกันใหม่เดือนหน้า สวัสดีครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร