วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มอบทาน มอบธรรม จากใจชาววัดพระธรรมกาย

สาธารณประโยชน์
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

มอบทาน มอบธรรม
จากใจชาววัดพระธรรมกาย

631104_051.jpg

คณะสงฆ์ อ.คลองหลวง ร่วมกับ อบต.คลองสาม และวัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

      วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง โดยการนำของพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พร้อมด้วยพระครูวิวิธกิจจาทร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย


631104_052.jpg

       ฝ่ายฆราวาส นำโดย ผศ. (พิเศษ) ดร. วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คุณนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คุณจำปี จารุฤทัยกานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คุณวรกนก เทพพิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และคณะ พร้อมด้วยคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี  ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (ส่วนกลาง) คุณธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกัน “มอบทาน มอบธรรม มอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” ซึ่งประกอบด้วยนมกล่องพร้อมดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด โดยมี ผอ.ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รับมอบโดยพร้อมเพรียงกัน


631104_053.jpg

    สำหรับการดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม” นั้น สนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขับเคลื่อนตามภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชน หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตบนฐานความปกติใหม่ (New Normal) อย่างกะทันหัน โดยคณะทำงานมีแผนขยายการลงพื้นที่ดำเนินงานมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-๑๙ และมอบชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ เพื่อเครือข่าย “บวร” ต่อไป

 

631104_054.jpg

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเปิดสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง และเปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก วัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ และมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และทีมงาน ถวายการต้อนรับ

      ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงของเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำกับดูแลโดยแม่กองธรรมสนามหลวง สำหรับนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมสอบ ๔ วัน ๔ วิชา วันละ ๑ วิชา ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง คือ ๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ๒. วิชา ธรรมวิภาค ๓. วิชาพุทธประวัติ และ ๔. วิชาวินัยมุข ตามรายชื่อมีพระภิกษุและสามเณรผู้มีสิทธิ์สอบในเขตอำเภอคลองหลวงเข้าสอบ จำนวน ๒๔๒ รูป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร