อินทรีย์

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2548

 

อินทรีย์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ สิ่งที่เป็นใหญ่ คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

 

          อินทรีย์ ในคำวัดใช้หมายถึงอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะตาเป็นใหญ่ในการดู รับผิดชอบเรื่องดู หูเป็นใหญ่ในการฟัง รับผิดชอบเรื่องฟัง เป็นต้น และหมายถึงธรรมที่เป็นใหญ่ 5 คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เพราะสัทธามีหน้าที่กำจัดความไม่เชื่อ วิริยะมีหน้าที่กำจัดความเกียจคร้าน เป็นต้น

 

         อินทรีย์ ในคำไทยใช้หมายถึงร่างกายและจิตใจ สติปัญญา สิ่งมีชีวิต เช่นใช้ว่า สำรวมอินทรีย์ มีอินทรีย์แก่กล้า ชีวิตินทรีย์

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.013924916585286 Mins