หยุดกับนิ่งอย่างมีความสุข

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2558

 

หยุดกับนิ่งอย่างมีความสุข

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒๕

             หยุดกับนิ่งอย่างมีความสุข : เราจะรู้เห็นไปตามความเป็นจริง จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับ หยุดกับนิ่งอย่างมีความสุขและความบริสุทธิ์

         ผู้เข้าถึงธรรมกายเป็นที่ต้องการของชาวสวรรค์ : ผู้ที่จะ “เข้าถึงธรรมกาย” และ “เป็นธรรมกาย” เป็นที่ต้องการของชาวสวรรค์ทั้งหลาย อยากให้ไปเป็นสหายด้วย อยากอัญเชิญไปอยู่ด้วย เพราะเข้าใกล้ธรรมกายแล้วมีความสุข มันชุ่มอกชุ่มใจ เย็นอกเย็นใจ มีกำลังใจสูงส่ง อยากอยู่ใกล้เหมือนร่มไม้ใหญ่ที่เกิดความอบอุ่นใจ ปลอดภัย มีปีติสุข กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำความดี ธรรมกายจึงเป็นของประเสริฐเลิศนัก

          ความบริสุทธิ์ : ถ้านิ่งในนิ่ง มันจะมีความสุข ความบริสุทธิ์ ความสว่าง และความสงบเพิ่มขึ้น ศูนย์กลางกาย คือ ที่รวมของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย อยากรู้อะไรก็ดูที่ศูนย์กลางกาย ที่นั่นมีแต่ผู้บริสุทธิ์ จะไปถึงได้ เราก็ต้องทำตัวของเราให้บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดเราไปได้ เหมือนฝูงเนื้อย่อมอยู่ในฝูงเนื้อ สัตบุรุษย่อมอยู่กับสัตบุรุษ อสัตบุรุษย่อมอยู่กับอสัตบุรุษ สัตบุรุษย่อมไม่อยู่กับอสัตบุรุษ อสัตบุรุษย่อมไม่อยู่กับสัตบุรุษ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010896841684977 Mins