ไม่กลัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่

วันที่ 21 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๘๐

ไม่กลัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ : สำคัญมากนะ ให้ทำซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ภาวิตา พหุลีกตา แล้วจะเพิ่มความคล่องความชำนาญมากขึ้น ให้สังเกตการพัฒนาของตนเอง ฝึกหยุดฝึกนิ่งให้สนิทสมบูรณ์ เรายังหยุดไม่สนิท ถ้าเราหยุดได้สนิท จะมีทั้งความนิ่งแน่น ความบริสุทธิ์ ความสุข ความสว่าง การเห็นแจ้งรู้แจ้งจะเกิดขึ้น เราต้องไม่กลัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ ถ้าทำไปแล้วรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ คับแคบ ก็ให้ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่าย ๆ ให้เปรียบเทียบกับของเดิมที่ผ่านมาว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลง เราจะรู้ตัวเราเองว่าเราติดตรงไหน ต้องชัด ต้องใส ต้องสว่าง ยิ่งเร็วยิ่งชัด เราต้องให้หายสงสัย ต้องแทงตลอดในทุก ๆ อย่าง ไม่ใช่ผ่านไปแล้วมาเคลือบแคลง หรือสะดุดในใจ

 

เดินออกจากดงความคิด : ผู้มารับบุญโปรยดอกดาวรวย เราไม่ได้มาเชียร์นักกีฬา แต่เราจะไปเชื่อมสายบุญกับเนื้อนาบุญ เราต้องเปล่งวาจาสาธุการ เพราะพระท่านไม่ได้เดินมาราธอน พระท่านเดินบำเพ็ญสมณธรรม เดินออกจากดงความคิด ออกจากดงของการปรุงแต่งจิต แม้ท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า แต่ใจของท่านก็อยู่กับศูนย์กลางกาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ใครได้เดินบนเส้นทางนี้ต้องมีบุญบารมีมาก และใครที่ได้เด็ด ได้โปรยดอกดาวรวยก็มีบุญบารมีมากเหมือนกัน

 

คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0010347843170166 Mins