กุฏิ กุฎี

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....กุฏิ (อ่านว่า กุด หรือ กุดติ) แปลว่ากระต๊อบ กระท่อม โรงนา ใช้ว่า กุฎี ก็ได้เรียกเพี้ยนไปว่า กุฏิ ก็มี (กฏิ แปลว่า สะเอว)

.....กุฏิ หมายถึงอาคารที่เป็นโรงเรือนหรือตึกอันเป็นที่อยู่พำนักอาศัย ของพระภิกษุสามเณรใช้เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา


.....กุฏิ สมัยก่อนจะแยกกันเป็นหลักๆ อยู่รวมกันหลายๆ หลังเช่นกุฏิเรือนไทย เรียกว่า กุฏิหมู่ หรือหมู่กุฏิ บางแห่งสร้างเป็นหลายชั้นและหลายห้องเรียกว่า กุฏิแถว

.....สำหรับกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า พระคันธกุฎี เพราะมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลา

 

 Total Execution Time: 0.0012931148211161 Mins