อภิธรรม

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2547

 

.....อภิธรรม แปลว่า ธรรมอันยิ่ง หมายถึง ธรรมอินวิเศษยิ่งกว่าธรรมอื่น ได้แก่มรรคและผล
 

.....อภิธรรม เป็นชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นที่รวมเรื่องของธรรมชั้นสูง หรือปรมิตถธรรม ได้แก่เรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งสรุป แล้วได้ ๗ คัมภีร์หรือ ๗ หมวดใหญ่ๆ จึง เรียกกันโดยทั่วไปว่า พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์


.....อภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ ๑) คัมภีร์ธรรมสังคณี ๒) คัมภีร์วิภังค์ ๓) คัมภีร์ธาตุกถา ๔) คัมภีร์บุคคลบัญญัติ ๕) คัมภีร์กถาวัตถุ ๖) คัมภีร์ยมก ๗) คัมภีร์ปัฏฐาน

.....อภิธรรม ๗ คัมภีร์นี้ ท่านสรุปเฉพาะหัวข้อหรือมาติกามาใช้สวดในงานศพ เรียกว่า สวดพระอภิธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025472164154053 Mins