หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2559

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๓)
อานุภาพความดีสากล

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

        ในการไปร่วมงานที่ต่างประเทศในครั้งนี้ อาตมาปลื้มใจที่เห็นหลาย ๆ วัด ได้มีการนำเอาคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวไปใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการฝึกบุคลากรในเรื่องความดีสากลหรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า UG5
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

สาเหตุที่ปลื้มใจเพราะ

         ๑. เป็นการปรับมาตรฐานของตัวเราให้เป็นที่ยอมรับของชาวท้องถิ่น ซึ่งประเด็นนี้หลวงพ่อ เคยให้โอวาทไว้ตั้งแต่ครั้งที่อาตมาและหมู่คณะเดินทางไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศครั้งแรก 

        “โดยธรรมชาติคนทางตะวันตกก็ไม่ค่อยยอมรับคนทางตะวันออกเท่าไรนัก ดังนั้นการที่เราจะเอาความรู้เรื่องสมาธิไปให้เขา ก่อนอื่นจะต้องให้เขายอมรับเราก่อน ก็เป็นเรื่องที่พวกท่านจะต้องไปสร้างมาตรฐานให้เหนือกว่าหรือเท่ากับเขาให้ได้”

        ในระยะเวลานับสิบปี อาตมาก็มองไม่ออกว่าจะทำอย่างไรจึงจะสร้างมาตรฐานตรงนี้ได้ จนกระทั่งหลวงพ่อทัตตชีโวได้ให้หลักความดีสากลนี้จึงเห็นทางสว่างในการปรับปรุงตนเองและหมู่คณะ


        ๒. เป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของวัด

หลวงพ่อทัตตชีโว ได้สอนไว้ว่า 

        “เมื่อสาธุชนมาวัด ต้องให้สืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ แบ่งบุญให้รับผิดชอบกัน เอาเท่าที่เขาจะทำได้ ให้กวาดถู ล้างห้องน้ำกันไป แล้วเขาจะเกิดจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของวัด”


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

        ๓. เป็นการทำให้ครูบาอาจารย์ชื่นใจ 

        ทุกครั้งที่อาตมานำเรื่องราวเกี่ยวกับความดีสากลมาเล่าถวายหลวงพ่อทัตตชีโว จะเห็นแววตาที่เป็นประกายของท่าน ไม่ใช่ว่าท่านปลื้มใจที่เอาคำสอนท่านไปทำ แต่ท่านปลื้มใจว่า ท่านได้นำเอาคำสอนของคุณยายอาจารย์มาขยายผล จนเกิดการพัฒนาในหมู่คณะ


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

        ๔. เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ

        “ลูกเอ้ย UG 5 นี่ ฝึกกันเข้าไปนะ อย่าดูเบา ไม่ใช่พอดีพอร้าย แต่จะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเราและไม่ใช่เพียงแค่ในชาตินี้เท่านั้น แต่จะได้นิสัยดี ๆ ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียว”


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

        ๕. เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมให้หมู่คณะ

        “การที่เราฝึก UG 5 ให้กับสาธุชน เป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้กับเขา จะเกิดการพัฒนาตนเอง จากคนที่หยาบ จะละเอียดขึ้น จากคนที่ละเอียดอยู่แล้ว ก็จะละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป และที่สำคัญเป็นการปรับให้ความหยาบ ละเอียดของแต่ละคนใกล้เคียงกัน จะทำให้เขาสามารถทำงานเป็นทีมได้”


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

    เพราะความดีสากลมีความสำคัญอย่างนี้ จึงขอฝากผู้อ่านทุกท่านให้ตั้งใจนำคำสอนของหลวงพ่อไปประพฤติปฏิบัติให้ดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติสืบไป


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๓) อานุภาพความดีสากล , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

ขอขอบคุณภาพจาก วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

 

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จากอาสภกันโต ภิกขุ
๒๗ พ.ย. ๕๙
anacaricamuni.blogspot.ae

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019464333852132 Mins