เหตุผลบางประการที่ทำให้บุญส่งผลช้า

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2560

 

เหตุผลบางประการที่ทำให้บุญส่งผลช้า

 

เหตุผลบางประการที่ทำให้บุญ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี่้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

คงเคยได้ยินว่า ทำบุญแล้วบุญไม่เห็นส่งผลสักที หากเรากำลังประสบปัญหานี้ หรือเจอใครที่พบปัญหานี้ ก็ให้ลองมาสำรวจกันว่า เป็นเพราะเหตุผลบางประการเหล่านี้หรือไม่...
 

๑.     ทำบุญด้วยความไม่ศรัทธา
๒.     ทำบุญด้วยความเกรงใจ
๓.     ทำแล้วไม่ปลื้ม
๔.     ทำแล้วไม่ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญอย่างต่อเนื่อง
๕.     ทำไม่เต็มกำลัง
๖.     ทำบุญช้า เวลาได้อะไรก็ได้ช้า
๗.     เวลาจะทำบุญคิดแล้วคิดอีก มีเงื่อนไขในการทำบุญ เวลาได้อะไรก็เลยได้ยาก มีเงื่อนไขมาก กว่า            จะได้ทรัพย์มาก็ต้องเหนื่อย ต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก
๘.     ก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ หลังทำบุญ ใจไม่ใส มีเรื่องหงุดหงิด กังวล โมโห จนทำให้ใจหมอง
๙.     วัตถุหรือเงินที่นำมาทำบุญ เป็นวัตถุไม่บริสุทธิ์ ได้มาจากความไม่สุจริต ได้จากอาชีพไม่บริสุทธิ์
๑๐.   ผู้ให้และผู้รับเป็นบุคคลไม่บริสุทธิ์ เช่น รักษาศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีล ๒๒๗ ไม่ครบ หรือมีศีลด่างพร้อย
๑๑.   เจตนาในการทำบุญไม่บริสุทธิ์ เช่น ทำบุญเอาหน้า ทำเพราะแข่งดีแข่งเด่น ไม่ได้ทำเพราะอยาก              บรรลุมรรคผลนิพพาน
๑๒.   ทำบุญแล้วนึกเสียดายในภายหลัง
๑๓.   ทำบุญไม่ถูกแหล่งเนื้อนาบุญ
๑๔.   ทำบุญไม่ต่อเนื่อง ทำให้บาปที่เคยทำไว้ได้ช่องส่งผลก่อนบุญจะส่งผล
๑๕.   ขาดการนั่งสมาธิที่สม่ำเสมอ เพราะการนั่งสมาธิจะทำให้ใจใส และเมื่อใจใส ใจจะมีอำนาจไป                   ดึงดูดบุญที่เคยทำไว้ให้มารวมส่งผลได้เร็วแรง... 

 

Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ

 Total Execution Time: 0.0057673176129659 Mins