บวชทำไม?

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2560

 
บวชทำไม?
 
บวชทำไม?,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบวช  เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง  สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์  พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  ด้วยการบำเพ็ญสมณธรรม และเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว  ก็เสด็จออกโปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุธรรมตามพระองค์ไปด้วย
 
           อีกทั้งการบวชยังเป็นเพศภาวะที่เอื้อต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง ๒๒๗ ข้อ และมีสภาพที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม  ทำสมาธิเจริญภาวนา  ทำให้มีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูงจนหมดกิเลส เข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าเพศคฤหัสถ์หรือปุถุชนธรรมดา
 
          ถึงแม้เราอาจคิดว่า คนธรรมดา ๆ อย่างเราถึงจะบวชก็ไม่สามารถบรรลุธรรมหมดกิเลสเข้านิพพานได้ในชาตินี้หรอก  แต่อย่าลืมว่า  ผลบุญจากการบวชก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเลย  ตรงกันข้ามกลับถูกสั่งสมเป็นบารมีไว้เป็นต้นทุนในการบวช  เพื่อบรรลุธรรมในภพชาติต่อ ๆ ไป เหมือนพระบรมศาสดา กว่าพระองค์จะหมดกิเลสได้  พระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานถึง ๒๐ อสงไขย กับแสนมหากัป...
 
 
 
 
 
 
 

 
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
 Total Execution Time: 0.0030190984408061 Mins