ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2560

 
 
ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก
 
 
ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
 
             เพราะการทอดกฐินเป็นการทำบุญที่ถูกจำกัดหลายประการ  เช่น  จำกัดด้วยกาลเวลา คือ ผู้ถวายกฐินต้องถวายภายในกำหนด ๑ เดือน  นับตั้งแต่วันออกพรรษา อีกทั้งภายใน ๑ ปี วัด ๆ หนึ่ง สามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว และถ้าหากวัดนั้นมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ ๓ เดือน และมีพระจำพรรษาอยู่ไม่ถึง ๕ รูป วัดนั้นก็รับกฐินไม่ได้ อีกทั้งเมื่อรับกฐินแล้วก็ต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันเดียวกับที่รับผ้ากฐินนั้นด้วย
 
            อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของกฐินทาน
 
           ๑. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม  ถ้าเกิดเป็นชาย และได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้รับประทานการบวชแบบเอ      หิภิกขุอุปสัมปทา  คือ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้
 
           ๒. เมื่อบารมีเต็มเปี่ยม หากเกิดเป็นหญิง ก็จะได้ครอบครองเครื่องประดับอันสูงค่าที่สุดในยุคนั้น  คือ              เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์เหมือนมหาอุบาสิกาวิสาขา
 
          ๓. จะมีผิวพรรณวรรณะงดงาม สว่างผ่องใส
 
          ๔. จะได้ครอบครองเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มอันประณีต งามสง่า ถูกอกถูกใจ
 
          ๕. หากชาติใดพลั้งพลาด วิบากกรรมส่งผลให้เป็นไปเกิดเป็นสัตว์ ก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่มีขนงาม เช่น นกยูง      ไก่ฟ้า ฯลฯ
 
          ๖. จะได้ทรัพย์สมบัติตามกาล  เพราะทำบุญตามกาล เช่น หากปลูกผลไม้ ก็จะได้ผลผลิตจำนวนมากเพื่อ     ให้ได้กิน ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามฤดูกาลนั้น ๆ หรือได้สมบัติ  ของขวัญ  ของกำนัล  ตรงตามกาล  ตรง      ตามวาระ เช่น วันเกิด วันพิเศษต่าง ๆ
 
         ๗. การถวายกฐินทานจัดเป็นสังฆทาน  คือ  เป็นทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่ง          ถือว่าได้บุญมากกว่าการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
 
        ๘. ทรัพย์สมบัติที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน จะมาบังเกิดกับเราอย่างง่าย ๆ
 
        ๙. จะเป็นผู้มีจิตแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรมจนกระทั่งสามารถ      บรรลุมรรคผลนิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
 Total Execution Time: 0.0053136467933655 Mins