องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2560

รู้ทันโรคจากภาวะปกติของร่างกาย
องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย "


GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี , ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา , DOU , ดุลยภาพบำบัดในสมัยพุทธกาล , องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย

    โครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย คือ โครงกระดูก ซึ่งประกอบด้วยกระดูกที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆ เรียงเชื่อมต่อกันทั้งหมดถึง 206 ชิ้น

GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี , ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา , DOU , ดุลยภาพบำบัดในสมัยพุทธกาล , องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย

     โดยมีกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด ทำหน้าที่เป็นตัวดึง และยึดกระดูกเหล่านั้นให้สามารถทรงตัวอยู่ได้ การที่ร่างกายจะบิดหรือเอียงไปทางไหน จะเคลื่อนไหวไปทางใดอยู่ที่กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นทั้งสิ้น เพราะกระดูกเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเองไม่ได้ ตั้งอยู่ด้วยตัวมันเองก็ไม่ได้ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด จึงเป็นตัวหลักสำคัญในการที่จะทำให้โครงกระดูกนั้นทรงตัวอยู่ได้

 โครงสร้างของร่างกายนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ่นชัก จะต่างกันก็ตรงที่สายชักของร่างกายไม่ใช่เชือกเหมือนหุ่น แต่เป็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่อยู่ข้างในทั้งหมด พังผืดเป็นสายโยงกระดูกแต่ละท่อนเป็นเสมือนแกน ที่ทำให้ร่างกายแต่ละส่วนคงรูปอยู่ได้สำหรับข้อต่อต่างๆ ก็ช่วยให้เกิดอาการพับได้ งอได้ ลองนึกถึงหุ่นที่เขาเชิด เมื่อเขาดึงสายนี้ ยกสายนั้นหุ่นก็เคลื่อนไหว แต่ร่างกายคนเรามีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดึงอยู่ภายใน อีกทั้งต้องดึงอย่างสัมพันธ์กันด้วยจึงจะเกิดการเคลื่อนไหวได้

  จากการเปรียบเทียบร่างกายกับหุ่นชัก ย่อมทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าถ้ากล้ามเนื้อเส้นเอ็น และพังผืดทำงานได้อย่างสมดุลกัน ก็จะส่งผลให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ ในทำนองเดียวกัน ถ้าทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ก็จะมีผลให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดทำงานได้อย่างปกติ

   ธรรมชาติได้สร้างร่างกายให้มีโครงสร้างที่ยึดโยงกันอย่างมีความสมดุลอยู่ในตัวมันเองเราจะขยับแขนขยับขา จะเอียงซ้าย เอียงขวา กล้ามเนื้อก็จะหดจะคลายอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันเมื่อตรงไหนตึงผิดปกติหน่อยร่างกายก็จะขยับโดยอัตโนมัติ จะเตือนตัวเองตลอดเวลา จะยืดหยุ่นตลอดเวลาเพื่อรักษาภาวะสมดุลของร่างกายไว้ ระบบการขนส่งต่างๆ จึงทำงานได้อย่างสะดวก

   สรุปได้ว่า เมื่อโครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุล ย่อมส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย เพราะอวัยวะและระบบต่างๆสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ GB 410 การรักษาสุขภาพตามพุทธวิธี
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

 Total Execution Time: 0.0041152834892273 Mins