อุบาสก – อุบาสิกา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2547

 

 

             .....อุบาสก แปลว่า ชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย หมายถึง ผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ถ้าเป็นหญิงใช้ว่า อุบาสิกา

.....คำว่า อุบาสก เรียกกร่อนไปว่า ประสก คำว่า อุบาสิกา เรียกกร่อนไปว่า สีกา ก็มี

.....เรียกชายหญิงที่รักษาอุโบสถศีลโดยค้างคืนที่วัดในวันพระว่า อุบาสกอุบาสิกา

.....คำว่า อุบาสกอุบาสิกา นี้ โดยทั่วไป หมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่นับถือพระพุทธศาสนา บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา ไปวัดทำบุญให้ทาน ถือศีลอุปถัมภ์บำรุงวัด ช่วยเหลือกิจการ ของวัดเป็นประจำ

 

 Total Execution Time: 0.0012492140134176 Mins