พิสูจน์นรก สวรรค์

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2560

พิสูจน์นรก สวรรค์
               เมื่อมีใครสักคนหนึ่งยืนยันว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงก็จะทำให้หิริโอตตัปปะบังเกิดขึ้นในใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง หิริโอตตัปปะ หมายถึงความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุข ดังนั้นผู้ที่ยืนยันเรื่องนรกสวรรค์และกฎแห่งกรรมนี้จึงสำคัญมาก และกว่าจะยืนยันได้ก็ต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์มาแล้วด้วยตนเอง

              พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและคุณยายซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชชา สามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้แล้วด้วยตัวของท่านเอง นอกจากนี้ยังนำมาสอนให้ผู้อื่นรู้เห็นและพิสูจน์ตามได้อีกด้วยวิชชธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบนี้ทำให้เรามีความมั่นใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอบายภูมิ ทำให้เกิดหิริโอตตัปปะ และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ทำให้รู้ว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์วิชชาธรรมกายจึงเป็นวิชชาที่ช่วยให้เห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่ง ทั้งเรื่อง นรก สวรรค์ ก็เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ตามพุทธวิธี หากเรานำกล้องดูดาวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาส่องแล้วบอกว่านรก สวรรค์ไม่มี ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ เพราะว่าการจะเห็น นรก สวรรค์ได้ต้องใช้เลนส์ใจ เลนส์สำหรับดูดาวไม่สามารถเห็นได้ ยิ่งมีการสรุปว่า เลนส์นี้สามารถส่องให้เห็นดาวได้ แต่ส่องให้เห็นนรก สวรรค์ไม่ได้แสดงว่านรก สวรรค์ ไม่มีจริงนั้น ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการจะสรุปว่าเรื่องนรก สวรรค์นี้ เป็นเรื่องที่
พิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นสิ่งไม่ควร เพราะความจริงคือเขายังไม่ได้พิสูจน์เท่านั้นการไปนรกสวรรค์ถือว่าเป็นเรื่องเล็ก
และเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ทำวิชชาธรรมกายพวกเราควรดีใจว่าเราได้มาอยู่ในยุคที่สามารถพิสูจน์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นบันทึกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยตัวเอง ความจริงทั้งหลายล้วนมีอยู่แล้ว ที่เหลือจึงขึ้นอยู่กับเราว่าเลือกที่จะเชื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ หรือเลือกที่จะไปเห็นด้วยตัวเองตอนละโลกไปแล้ว แต่ถ้าไปเห็นตอนละโลกแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก เราจึงควรเชื่อตอนเป็นโดยเร่งสั่งสมบุญแล้วไปพิสูจน์ด้วยตัวเองจะดีที่สุดมนุษย์ทุกๆ คนล้วนมีอุปกรณ์ในการพิสูจน์นรก สวรรค์อยู่ภายในตนเอง นั่นคือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว หากเราทำได้แล้ว การไปเยือนนรกสวรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยอีกต่อไป
ผู้มีบุญที่เข้าถึงวิชชาธรรมกายแล้วล้วนสามารถยืนยันว่าทำได้จริง เป็นการพิสูจน์ทราบตามหลักพุทธวิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014457861582438 Mins