ธรรมยาตราฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดั่งยุคพุทธกาล

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2563

 

ธรรมยาตรา... ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดั่งยุคพุทธกาล

 

••• การเดินธรรมยาตรา ช่วยทำให้เกิดการตื่นตัว

ที่จะกอบกู้พระพุทธศาสนาขึ้นมา การจะกอบกู้ได้ต้องเดินอย่างสามเณรนิโครธ

ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีป 

 

••• เพราะการเดินอย่างสงบ สำรวม ทอดสายตาลงต่ำ ใบหน้าผ่องใส

ประดุจผู้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุข เพราะเหตุนี้เอง

จึงทำให้พระพุทธศาสนากลับฟื้นฟูขึ้นมา

และสืบทอดกันมายาวนานถึงสองพันกว่าปี 

 

••• การเดินธรรมยาตราก็เช่นเดียวกัน

จะทำให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้

อย่างน้อยให้เหมือนในยุคโบราณกาล

เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้คนที่รัก และหวงแหนพระพุทธศาสนา

ซึ่งจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาสืบทอดไปอีกยาวนาน

 ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001401416460673 Mins