สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร...ได้บุญกันทุกคน

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2563

สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร...ได้บุญกันทุกคน

••• การที่พระผู้ปราบมาร จะมาบังเกิดก็ไม่ใช่ง่าย

เพราะท่านเกิดมาเพื่อปราบ

ซึ่งเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ

และตลอดชีวิตของท่าน ก็มุ่งที่จะไปปราบมาร

ให้เรานึกถึงความยาก แล้วเราจะเห็นคุณค่า

 

••• ซึ่งเราได้ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว เราควรจะปลื้มไหม

เพราะกว่าท่านจะฝ่าด่านมาเกิดได้

บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดา

เพราะฉะนั้น บุญนี้จึงมีความสำคัญ ที่เราได้ร่วมกันสถาปนา

โดยผู้เดินก็ได้บุญ ผู้ปลูกก็ได้บุญ

ผู้ปลิดก็ได้บุญ ผู้โปรยก็ได้บุญ

ได้บุญกันทุกคน

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011531416575114 Mins