โอกาสทอง

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่

ตอน โอกาสทอง


ลูกรัก..


                        คนบางคนมีอำนาจวาสนาบารมีสูง มีโอกาสไปนั่งอยู่ในสถานะที่สูง พอที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญขอบ้านเมืองและสังคมได้มาก แต่ก็มิได้ทำ ทำให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้เพราะเขาคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้ คิดแต่เพียงว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ตนได้รับนั้นเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตัว และเป็นทางได้มาซึ่งลาภผลส่วนตัว จึงมุ่งแต่จะรักษาเกียรติรักษาประโยชน์ไว้เท่านั้น แท้จริงนั้น หากเขาใช้โอกาสทองในขณะนั้น  สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้บ้านเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิตสักอย่างหนึ่ง นั้นแหละคือเกียรติยศและประโยชน์ส่วนตัวของเขาตลอดกาล แม้ออกจากตำแหน่งนั้นไปแล้ว คนเขาก็ยังกล่าวขานถึงด้วยความ

 

                        สำหรับตัวลูกเอง ถ้ามีโอกาสอยู่ในฐานะบารมีสูงอย่างนั้น  บ้างก็อย่าลืมอย่าเผลอ ใช้โอกาสทองนั้นสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นอนุสรณ์ชีวิตไว้บ้างเพื่อเป็นผลงานที่จะกล่าวถึงได้ด้วยความภาคภูมิใจ คิดไว้เสมอ ตั้งใจทำให้ได้ ไม่อย่างนั้นฐานะตำแหน่งนั้น  จะทำให้ลูกเสียโอกาสทองและอาจทำให้เสียคนโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้
 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0039782325426737 Mins