ตลกบาตร-ถลกบาตร

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2547

 

 

.....ตลกบาตร คือ ถุงใส่บาตรที่มีสายสำหรับคล้องบ่า เรียกว่า ถลกบาตร ก็มี

 

.....สายของตลกบาตรสำหรับคล้องบ่า เรียกว่า สายโยก

.....ถุงตาข่ายที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาโปร่ง มีหูรูด หุ้มตลกบาตรอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า ตะเครียว หรือ ตะเคียว

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0033388336499532 Mins