สามัญญานุโมทนาคาถา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2564

สามัญญานุโมทนาคาถา (พระรูปที่ ๒ รับ แล้วสวดพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือรับพร)

สามัญญานุโมทนาคาถา
(พระรูปที่ ๒ รับ แล้วสวดพร้อมกัน เจ้าภาพประนมมือรับพร)

สัพพีติโย วิวัชชันตุ,
ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
ขอโรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหายไป ;

มา เต ภะวัฅวันตะราโย,
ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน ;

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.

สัพพีติโย วิวัชชันตุ,
ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
ขอโรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหายไป ;

มา เต ภะวัตวันตะราโย,
ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน ;

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.

สัพพีติโย วิวัชชันตุ,
ขอความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป ;

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
ขอโรคทั้งปวง (ของท่าน) จงหายไป ;

มา เต ภะวัตวันตะราโย,
ขออันตรายอย่ามีแก่ท่าน ;

สุขี ฑีฆายุโก ภะวะ.
ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน.

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ, อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมทั้งสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ,
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้, มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนิตย์.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029727665583293 Mins