โภชนทานานุโมทนาคาถา

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2564

โภชนทานานุโมทนาคาถา ใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรือการทำบุญทั่วไป

โภชนทานานุโมทนาคาถา
ใช้สวดอนุโมทนาต่อจากสัพพีในงานมงคลหรือการทำบุญทั่วไป

อายุโท พะละโท ธีโร,
ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้กำลัง ;

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท,
ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ ;

สุขัสสะ ทาตา เมธาวี,
ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ;

สุขัง โส อะธิคัจฉะติ,
ย่อมได้ประสบสุข ;

อายุง ทัต๎วา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท,
บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ,

ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ.
บังเกิดในที่ใด ๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้น ๆ ดังนี้.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081955194473267 Mins